Pojišťovna VIG reportovala za druhé čtvrtletí tohoto roku 12% růst hrubého předepsaného pojistného na 3,0 mld. EUR a zisk před zdaněním 154 mil. EUR (+24,4 % r/r). Růst pojistného VIG zaznamenala napříč všemi segmenty a regiony. Náklady na pojistná plnění pak rostly pomaleji než předepsané pojistné. Kombinovaný ukazatel (combined ratio) mírně klesl oproti stejnému období minulého roku na 94,1 % (95,2 % v 2Q21). Zásluhou mírně nižších nákladů na pojistná plnění a vyšším ostatním příjmům (56,7 po loňských 22,3 mil. EUR), než jsme očekávali, čísla na zisku před zdaněním překonala naše odhady (154 vs. oček. 139 mil. EUR).

Pojišťovna stále drží v rámci investičního portfolia ruské dluhopisy v objemu 165 mil. EUR (v 1Q 190 mil. EUR). S ohledem na probíhající konflikt na Ukrajině firma provedla revizi svého strategického programu VIG 25. Nicméně žádné výraznější změny management prozatím neuvádí, kromě toho, že dosavadní vývoj je relativně pozitivní s možnými vlivy zmíněného konfliktu. VIG v této souvislosti rovněž neuvádí výhled do konce roku.

Celkově hodnotíme zveřejněné výsledky mírně pozitivně především díky velmi silnému růstu předepsaného pojistného, nižšímu růstu pojistného plnění a rostoucím výnosům z investic po očištění o jednorázové vlivy. Konferenční hovor k výsledkům společnost pořádá dnes od 15:00.

 

V mil. EUR

2Q22

2Q21

r/r

Oček. J&T 2Q22

Hrubé předepsané pojistné

2 988

2 666

12,1 %

2 950

Čisté získané pojistné

2 646

2 406

10,0 %

2 662

Výnosy z investic

176

180

-2,2 %

171

Náklady na pojistná plnění

-1 978

-1 811

9,2 %

-1 994

Provozní náklady

-678

-609

11,3 %

-657

Zisk před zdaněním

154

124

24,4 %

139

Čistý zisk bez minorit

111

87

27,1 %

103

Zdroj: VIG a J&T Banka