Pojišťovna plánuje v první polovině tohoto roku vydat emisi seniorních dluhopisů v objemu 500 mil. EUR, která bude použita na investice do sociálně a ekologicky udržitelných projektů. VIG dále plánuje vydat podřízené dluhopisy v objemu 300 mil. EUR patřící k omezeným položkám kapitálu Tier 1, které budou plně upsány hlavním akcionářem pojišťovny, Wiener Städtische Versicherunsverein. Těmito kroky se VIG snaží využít příznivých podmínek na trhu a optimalizovat strukturu finančních zdrojů.