VIG oznámila, že maďarské ministerstvo vnitra zamítlo akvizici společností Aegon ze strany zahraničního investora. VIG uvádí, že v rámci schvalovacího procesu jedná od ledna tohoto roku s ministerstvem financí a že současné rozhodnutí je v rozporu s dosavadním průběhem těchto jednání. VIG očekává, že bude tento problém v nejbližší budoucnosti vyřešen. Prostřednictvím akvizice by tržní podíl VIG v Maďarsku měl vzrůst z 8 na 19 %. Očekáváme, že k akvizici společností nakonec dojde, nicméně může dojít ke zpoždění a případný souhlas může být podmíněn některými kroky ze strany VIG.