Vienna Insurance Group (VIG) zveřejní výsledky hospodaření za čtvrté čtvrtletí minulého roku v úterý 17. března před otevřením trhu. Očekáváme zisk před zdaněním ve výši 482 mil. EUR a pokračující rychlý růst předepsaného pojistného.

Předepsané pojistné by mělo vzrůst o více jak 8 % r/r na 2,5 mld. EUR, k čemuž kromě růstu celého trhu ve většině zemí přispěly i nedávné akvizice. Předepsané pojistné za celý rok na úrovni 10,4 mld. EUR by pak mělo být nad výhledem managementu (minimálně 9,9 mld. EUR).

Výnosy z investic jsou nadále pod tlakem nízkých výnosů na dluhopisových trzích. Výnosy nově investovaných prostředků jsou pak v současné době nižší než je průměrný výnos celého portfolia a klesá tak i průměrný výnos celého portfolia.

Čtvrtý kvartál by měl být bez výraznějšího dopadu hromadných pojistných událostí spojených s počasím. Kombinovaný ukazatel (combined ratio) by měl v souhrnu za celý minulý rok dosáhnout 96,3 % (96,0 % v roce 2018).

Celoroční výhled managementu počítal se ziskem před zdaněním v rozmezí 500 – 520 mil. EUR. Nicméně podle našeho názoru tento výhled ještě nepočítal se zdaněním pojistných rezerv v ČR, které začalo platit od začátku tohoto roku. Výše vytvořené rezervy ve 4Q by podle VIG měla být přibližně 25 mil. EUR. Podle naší projekce by tak měl být zisk před zdaněním za celý rok pod zmíněným výhledem na úrovni 482 mil. EUR.

Management by měl také oznámit návrh dividendy, který předpokládáme na úrovni 1,1 EUR na akcii (6,6% hrubý dividendový výnos).

Předpokládáme, že hlavním tématem, které investory bude zajímat, jsou dopady opatření, spojených s epidemií nového koronaviru. Ačkoliv přímé dopady nemusí být příliš výrazné, druhotné dopady spojené s omezením ekonomické aktivity a dalším uvolněním měnové politiky ze strany centrálních bank mohou pojišťovnu zasáhnout.

 

vig-e4q2019-cz.pdf