Vienna Insurance Group (VIG) oznámí výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí tohoto roku ve středu 27. listopadu před otevřením trhu. Čistý zisk by měl být meziročně mírně vyšší (+1 % r/r na 71 mil. EUR), a to i přes nižší očekávané výnosy z investic.

Očekáváme výrazný meziroční růst předepsaného pojistného o 8 % na 2,38 mld. EUR, k čemuž kromě růstu celého trhu ve většině zemí přispěly i nedávné akvizice. Růst v segmentu neživotního pojištění by měl být přes 9 % r/r a solidní růst by měl být i v segmentu životního pojištění (+5 % r/r), kde již není tak výrazný negativní dopad poklesu jednorázového životního pojištění. Segment zdravotního pojištění by měl pokračovat v  růstu nad 10 % r/r.

Za očekávaným poklesem výnosů z investic je vysoká srovnávací základna ve 3Q 2018, kde byl finanční výsledek podpořen mimo jiné zisky z realizace některých investic do nemovitostí.

Třetí kvartál by měl být bez výraznějšího dopadu hromadných pojistných událostí spojených s počasím. Kombinovaný ukazatel (combined ratio) by měl v souhrnu za prvních 9 měsíců roku dosáhnout 96,5 %.

Předpokládáme, že management potvrdí celoroční výhled, který počítá s předepsaným pojistným okolo 9,9 mld. EUR a ziskem před zdaněním v rozmezí 500 – 520 mil. EUR. Pokud budou výsledky poblíž našich odhadů, je společnost podle našeho názoru na dobré cestě k mírnému překonání tohoto výhledu na úrovni zisku a výraznému překonání na úrovni předepsaného pojistného.

Investory bude mimo jiné zajímat, jak se pojišťovna vypořádá s připravovaným zdaněním pojistných rezerv v ČR vytvářených nad rámec požadavků Solvency II. Neočekáváme, že by výsledky přinesly nějaký výraznější impulz pro akcie. Zisk ze samotných pojišťovacích aktivit má vzhledem k rostoucímu předepsanému pojistnému a úsporám na straně nákladů předpoklady k dalšímu růstu i v následujících letech, nicméně výnosy z investic budou pod tlakem pokračující uvolněné měnové politiky ECB a budou tak brzdit výraznější růst zisku a s tím spojený případný růst akcií. 

 

vig-e3q2019-cz.pdf