Vienna Insurance Group (VIG) zveřejní výsledky hospodaření za první čtvrtletí tohoto roku ve středu 20. května před otevřením trhu. Na úrovni zisku před zdaněním očekáváme 2% pokles na 125 mil. EUR.

Předepsané pojistné by mělo vzrůst o 8 % r/r na 3,1 mld. EUR, k čemuž přispívá hlavně dvouciferný růst v segmentu neživotního pojištění a nedávné akvizice. Solidní růst by však měl být i v segmentu životního pojištění (oček. +4 % r/r). Výnosy z investic jsou nadále pod tlakem nízkých výnosů na dluhopisových trzích. Kombinovaný ukazatel (combined ratio) na úrovni 97,5 % by měl být vyšší oproti minulému roku (96,8 % v 1Q19), a to jak kvůli vyššímu poměru provozních nákladů (cost ratio), tak kvůli mírnému nárůstu poměru pojistných plnění k předepsanému pojistnému (claims ratio).

V druhé polovině dubna VIG uvedla, že výsledky za první tři měsíce roku nejsou výrazně zasaženy pandemií Covid-19, nicméně v následujícím období společnost očekává pokles nových smluv a nevylučuje případné odpisy finančních aktiv. Management zároveň odvolal dosavadní celoroční výhled.

Samotná čísla nebudou pro investory až tak důležitá a soustředí se především na další komentáře či jakoukoliv kvantifikaci k dopadům pandemie na střednědobý výhled hospodaření. Vzhledem k uvolněné měnové politice centrálních bank a výhledu přetrvávajících nízkých výnosů dluhopisů nevidíme nyní pojišťovací sektor jako atraktivní, a to i přes pokračující růst pojistného trhu.

 

vig-e1q2020-cz.pdf