Unipetrol zveřejnil, že dne 31. 8. 2018 byl v obchodním rejstříku zveřejněn zápis usnesení valné hromady společnosti (28. 8.) o vytěsnění minorit za 380 Kč na akcii. K nucenému převodu akcií na PKN tak dojde k 1. 10. 2018. Jen připomínáme, že ČNB jako regulátor trhu schválil výkup minorit již v červnu.