Dluhopisy emitenta TD Gama se dnes naposledy obchodují s nárokem na účast na schůzi věřitelů, která se bude konat 1. 7. 2020. Rozhodný den pro účast na schůzi je 24. 6. Na schůzi budou přítomní držitelé dluhopisů hlasovat o návrhu společnosti, který počítá s možností prodat nemovitost v Praze na Malé Straně a do 60 dní od prodeje dluhopisy předčasně splatit. Předčasné splacení počítá s mimořádným úrokem 1,5 % jistiny pro držitele dluhopisů.