• Ak by bolo svetové bohatstvo rozdelené rovnomerne medzi všetkých dospelých, v priemere by na jedného pripadalo 56 540 dolárov, čo je medziročne o 4,9 percenta viac. Hoci je ľudstvo vo všeobecnosti v priemere bohatšie, rastú aj majetkové nerovnosti. Jedno percento najbohatších vlastnilo v roku 2009 necelých 43 percent celkového bohatstva, dnes je to viac ako polovica.
  • Každý dospelý s majetkom, po očistení o dlhy, vo výške 3 582 dolárov patrí k bohatšej polovici dospelej svetovej populácie. Ľudia vlastniaci finančné a reálne aktíva, ktorých suma spolu prekračuje 76 754 dolárov, sa nachádzajú medzi 10 percentami najbohatších na planéte. Treba mať bohatstvo nad 770 368 dolárov, aby človek patril k top jednému percentu najbohatších.
  • Na svete je približne 36 miliónov dolárových milionárov, medziročne viac o 2,3 milióna, vyše 148-tisíc ľudí s majetkom nad 50 miliónov dolárov, z nich necelých 50-tisíc má čisté bohatstvo vo výške aspoň 100 miliónov dolárov, pričom 5 700 z nich disponuje aktívami nad 500 miliónov dolárov.
  • 10 percent najbohatších ľudí na svete vlastní necelých 88 percent celkového svetového bohatstva, pričom päť percent vyše 76 percent z neho. Jedno percento najbohatších vlastní 50,1 percenta svetového majetku. Dolároví milionári, ktorých je 0,7 percenta svetovej dospelej populácie, držia 45,9 percenta celkového globálneho bohatstva.
  • Chudobnejšia polovica dospelých, teda ľudia s majetkom menším ako 3 582 dolárov, vlastní dovedna menej ako jedno percento svetového bohatstva a až deväť percent z nich je čistými dlžníkmi (teda ich dlhy prevyšujú majetok). Ľudia s majetkom menším ako 10-tisíc dolárov, ktorí predstavujú až 70,1 percenta všetkých dospelých na planéte, teda takmer 3,5 miliardy, vlastnia spolu len 2,7 percenta svetového bohatstva.
  • Najbohatším regiónom je naďalej Severná Amerika, jej bohatstvo sa za 12 mesiacov do leta tohto roka zvýšilo o takmer 10 percent a prekročilo 100 biliónov dolárov. Na dospelého tu pripadá v priemere 374-tisíc dolárov, nasleduje ázijsko-pacifický región s bohatstvom vyše 89 biliónov dolárov, kde však na dospelú hlavu pripadá len 38,4 tisíca dolárov, čo je menej ako vyše 135-tisíc dolárov v Európe, ktorej celkové bohatstvo dosahuje necelých 80 biliónov dolárov.

/data/MediaLibrary/articles/12556/pyramida-bohatstva.pngZdroj: Global Wealth Report Credit Suisse 2017