Je rok po I. svetovej vojne a architekt Walter Gropius, ktorý sa už niekoľko rokov predtým preslávil najmä svojou teoretickou prácou na tému industrializácie stavebníctva, sa stáva riaditeľom malej školy v nemeckom Weimare. Táto škola nahradila dve pôvodné školy zamerané viac na remeslá – Vysokú školu výtvarných umení a Umeleckopriemyselnú školu. Rok 1919 sa teda stal v oblasti architektúry a dizajnu prelomovým a estetické hnutie, ktoré tak bolo založené, ovplyvňuje naše vnímanie sveta dodnes.

Bauhaus sa za obdobie svojej existencie sťahoval dvakrát. Najprv do Dessau, vznikajúceho priemyselného mesta, kde sa riaditeľom stal Hannes Meyer, ktorý bol vedúcim novootvoreného odboru architektúry. Architektom novej budovy Bauhausu však bol stále Walter Gropius. A táto budova sa pre školu stala ikonickou. Lenže v roku 1933 sa škola znovu presťahovala. Tentoraz do Berlína. Jej riaditeľom v tom čase už bol Ludwig Mies van der Rohe, jeden z najznámejších modernistických architektov na svete, autor napríklad slávnej brnianskej vily Tugendhat, ktorá patrí na zoznam svetových kultúrnych pamiatok UNESCO. Po šiestich semestroch v Berlíne bol však Bauhaus nútený pod politickým tlakom nacistov svoje brány zatvoriť. Nacisti ho totiž považovali za centrum komunistického intelektualizmu. Odkaz, ktorý však Bauhaus za obdobie svojej existencie stihol vytvoriť, pretrváva dodnes.

/data/MediaLibrary/articles/14650/bauhaus-budova-v-dessau-zdroj-bauhaus-dessau.jpgzdroj: Bauhas-Dessau

Aj spôsoby výučby sa menili najmä vplyvom významných osobností, ktoré v Bauhause učili. Išlo okrem slávnych riaditeľov napríklad o Johannesa Ittena, Lyonela Feiningera, neskôr o Paula Kleea, Lászlóa Moholyho-Nagyho či Wassilya Kandinského. Práve vďaka posledným menovaným a ich sláve a dielam sa Bauhaus ako symbol modernity rozšíril po celom svete. Čo ich však všetkých do jedného spájalo, bolo bauhausovské krédo: skôr ako špecifický štýl predstavuje Bauhaus prístup. Jeho predstavitelia verili v syntézu umení a pokladali školu za experimentálne laboratórium na budovanie budúcnosti.

Prerobené múzeá Bauhausu a Originálny Bauhaus

Pri príležitosti 100. výročia založenia Bauhausu múzeum vo Weimare a v Dessau otvoria návštevníkom svoje brány už v zrekonštruovanom štýle. V roku 2022 ich bude nasledovať aj múzeum v Berlíne. Už tento rok však Berlín pripravil v Berlínskom múzeu výstavu s názvom Original Bauhaus, ktorá bude na základe 14 ikonických objektov odhaľovať 14 prípadových štúdií: Ako sa stala žena na stoličke z rúrkovej ocele najznámejšou anonymnou postavou Bauhausu? Má Haus am Horn vo Weimare tajné dvojča? Prečo čajové infuzéry, vytvorené ako prototypy priemyselnej výroby, stále zostávajú len jednorazovými kusmi? Výstava Originálny Bauhaus tak vrhá svetlo na to, ako sú koncepcie unikátnosti či sériovosti, remaku alebo originálu neodmysliteľne spojené s históriou Bauhausu. Umelci Bauhausu nevideli umenie a technológiu ako rozdielne oblasti. Namiesto toho využívali technické inovácie na vytvorenie výnimočných umeleckých diel a brali do úvahy aj sériovú výrobu od okamihu, keď začali predmety navrhovať.

/data/MediaLibrary/articles/14650/zena-v-maske-zdroj-berlinische-galerie.jpgzdroj: Berlinische Galerie

Online prehliadka modernizmu

Grand Tour of Modernism je interaktívna webová stránka mapujúca výnimočných 100 pamiatok Bauhausu a modernistickej architektúry po celom Nemecku, ktoré vybrala odborná porota. Okrem stavieb zapísaných na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sú však na tejto virtuálnej prechádzke zachytené aj menej známe bauhausovské budovy, ktoré návštevníkov stránky ešte lepšie prevedú históriou modernej architektúry spätou s týmto revolučným hnutím.

Otvárací festival v Berlíne

Oslavy storočnice Bauhausu sa oficiálne začnú otváracím festivalom v Berlínskej umeleckej akadémii. Podľa vzoru Bauhauswoche (Týždeň Bauhausu), výstavy diel bauhausovských študentov konanej v roku 1923 vo Weimare a inšpirovanej tiež bauhasovskými večierkami, ktoré prenikli aj do iných škôl, bude festival v Berlíne plný experimentov v rôznych oblastiach scénografie. Deväťdňový festival zahŕňa 25 inscenácií, od rekonštrukcie Schlemmerovho Triádického baletu až po inštaláciu využívajúcu virtuálnu realitu s názvom Das Totale Tanz Theater. Počas úvodnej noci skladateľ Michael Wollny predstaví tzv. Bau.Haus.Klang venovaný hudobným pokusom, ktoré v Bauhause prebiehali. A keďže v Berlíne sa žiadna veľká udalosť nezaobíde bez dobrých večierkov, program festivalu zahŕňa aj klubové noci so známymi hudobníkmi a DJ-mi.

/data/MediaLibrary/articles/14650/das-totale-tanz-theater-zdroj-bauhaus-festival.jpegzdroj: Bauhas Festival

Výstava Still Undead

Medzinárodný výskumný projekt Bauhaus Imaginista sa začal už v marci roku 2018. Jeho cieľom je preskúmať celosvetovú históriu Bauhausu, vyhľadať kontakty, spoluprácu a výmeny, ktoré malo toto modernistické nemecké hnutie aj s ďalšími inštitúciami v iných krajinách, kde potom myšlienky modernizmu vyvolali nezávislé hnutia s podobnými cieľmi, aké mal Bauhaus. Sympózium v rámci projektu Bauhaus Imaginista, ktoré sa konalo v novembri 2018 v Lagose v Nigérii, skúmalo aj veľmi dôležité vplyvy Bauhausu na stavby v Izraeli, neskôr ako súčasť izraelských programov rozvojovej pomoci v subsaharskej Afrike aj na kampus University of Ife, prvej univerzity v Nigérii po dosiahnutí nezávislosti; univerzita mala aj architektonickú fakultu. V marci tohto roku v Berlíne sprístupnia výstavu pútavým spôsobom zachycujúcu výsledky projektu. Nesie názov Bauhaus Imaginista: Still Undead a bude sa konať od marca do júna v budove Haus der Kulturen der Welt (HKW)

/data/MediaLibrary/articles/14650/university-of-ife-zdroj-haus-der-kulturen-der-welt.jpgzdroj: HKW