Akcionáři společnosti včera schválili nabídku na převzetí od společnosti Sunray Investments, která spadá pod investiční skupinu CVC. Nabízená cena je 377 pencí za každou akcii Stock Spirits. Ve prospěch akvizice hlasovalo více jak 95 % přítomných akcionářů. Nabídka je učiněna podle takzvaného “court-sanctioned scheme of arrangement“, což znamená, že schválení nabídky je závazné pro všechny akcionáře (bez ohledu na to, zda se účastnili valné hromady nebo jak volili) a CVC získá všechny akcie Stock Spirits. Podmínky transakce a výsledky hlasování musí ještě potvrdit soud, který by se měl konat v prosinci tohoto roku či v lednu příštího roku. Následně bude pozastaveno obchodování s akciemi a dojde k jejich stažení z veřejného obchodování. Vzhledem k vysoké prémii (41 %), kterou nabízená cena představovala vůči poslední tržní ceně před oznámením, bylo schválení akcionáři očekávané.