Nielen firmy pri podnikaní, ale aj spoločnosť ako celok sa v ostatných rokoch začína čoraz viac zamýšľať nad dosahom svojich činností na životné prostredie a svoje sociálne okolie.

Viac sa dočítate v tomto článku.