Skupina PPF oznámila konsolidovaná auditovaná čísla za první polovinu tohoto roku. Čistá ztráta dosáhla 384 mil. EUR (zisk 573 mil. EUR v 1H 2019). Výrazná ztráta je způsobena především vysokou tvorbou opravných položek k úvěrům ve finanční divizi skupiny v důsledku pandemie Covid-19. Celkové provozní výnosy poklesly o 6 % r/r na 3,1 mld. EUR. Home Credit již v průběhu září oznámil za první polovinu roku ztrátu ve výši 619 mil. EUR. Skupině PPF se naopak dařilo v segmentu telekomunikací, kde čistý zisk vzrostl o více jak 50 %, a také v segmentu nemovitostí. Celková aktiva byla ke konci června 44 mld. EUR (49 mld. ke konci roku 2019) a vlastní kapitál připadající na akcionáře 8,2 mld. EUR (8,8 mld. ke konci roku 2019).