Napriek obrovským ekonomickým škodám, ktoré napáchala pandémia koronavírusu - strata vyše 26 miliónov pracovných miest len v Spojených štátoch, predpokladaný pokles ziskovosti firiem v druhom kvartáli až o 75 percent a pád sentimentu medzi manažérmi na rekordné dno - sa pohybujú na úrovniach z konca leta 2019, keď ziskovosť firiem dosahovala rekordné úrovne a ekonomika bola na úrovni plnej zamestnanosti. Ako je to možné?

Samotný odraz nie je prekvapujúci vzhľadom na to, že boli splnené tri kľúčové podmienky, ktoré v minulosti spúšťali obrat. Prvou bola obrovská podváženosť investorov voči akciám, rádovo jednu smerodajnú odchýlku od štandardnej expozície. Druhou boli valuačné extrémy, ktoré plne započítali príchod recesie. Treťou bol fakt, že aj tempo šírenia koronavírusu sa spomaľuje a mnohé federálne štáty už uvoľňujú reštrikcie. K tomu je potrebné pripočítať rýchlo prijaté a implementované gigantické menové a fiškálne stimuly, ktoré zlepšovali budúce prospekty oživovania ekonomiky. História navyše ukazuje, že akcie sa odrážajú zhruba kvartál pred koncom recesie, ktorá by mohla byť obmedzená len na prvý polrok.

Prekvapivá je veľká magnitúda odrazu, čo vyvoláva otázniky, či môže byť udržaná a predĺžená v nasledujúcich mesiacoch. Kľúčovými v tomto smere by mohli byť štyri faktory: tvar obnovy ekonomiky a firemných ziskov, prostredie nízkych úrokových sadzieb napriek rastu deficitov rozpočtov, priame nákupy podnikových dlhopisov Fedom, dokonca aj tých v neinvestičnom pásme, a zameranie sa investorov najmä na odolné sektory trhu ako sú technológie, ktorým koronavírus príliš neublížil, skôr naopak.

Aj pri najväčšom optimizme môžeme očakávať, že oživovanie ekonomiky bude skôr v tvare písmena „U“. Pravidlá sociálneho odstupu totiž ostanú v platnosti aj dlho po „zapnutí“ hospodárstva a prirodzená opatrnosť domácností, ktoré stratili prácu a prišli o príjmy, bude podkopávať spotrebu, ako aj výrobu. Tento faktor by naznačoval, že jeden z najrýchlejších odrazov akciových trhov v histórii je prestrelený. Na druhej strane raketový rast bilancie Fedu vďaka kvantitatívnemu uvoľňovaniu a ďalším programom na podporu firemného sektora, ktorý drží úrokové sadzby nízko a komprimuje rizikové prirážky podnikových dlhopisov vďaka ich priamym nákupom, úplne offsetuje predpokladané pozvoľnejšie oživovanie sa ekonomík po celom svete. Okrem toho americký index S&P 500 má početné zastúpenie veľkých technologických spoločností, klasického defenzívneho zdravotného sektora a komunikačných firiem (na rozdiel od Európy), ktorým sa pri raste dôležitosti e-commerce, online priestoru a ochrany zdravia mimoriadne darí. Tieto faktory pomáhajú rýchlejšiemu ako štandardnému odrazu amerických akcií.

Isteže, zvýšená volatilita pri zvýšených otáznikoch na trhoch môže ešte pretrvať a nie sú vylúčené ani veľké korekcie. Predpokladáme však, že rastové prospekty amerických akcií nevyzerajú zle. Nebudeme preto prekvapení, ak sa v priebehu budúceho roka vrátia na historické maximá z februára.