Rok 2020 sa začal rekordne nízkou globálnou nezamestnanosťou, pričom akciové trhy prepisovali rekordné úrovne ako na bežiacom páse.

Rýchly obrat nastal na prelome februára a marca, keď v dôsledku koronavírusu nastala plnotučná globálna panika. Následné lockdowny s cieľom zastavenia či aspoň spomalenia šírenia pandémie vyústili do náhlej a rekordne hlbokej recesie, pričom aj akciové trhy sa dostali do medvedej zóny s poklesom o 20 percent v rekordne krátkom čase, len za 16 dní v prípade široko sledovaného a trend nastavujúceho amerického indexu S&P 500.

Aj vďaka rekordne rýchlemu zavedeniu rekordne veľkých fiškálnych a menových stimulov v novodobej histórii sa americké akciové burzy vrátili v rekordne krátkom čase, už po 12 dňoch, do býčieho trhu, čo by malo predznamenávať aj rekordne rýchlu obnovu svetovej ekonomiky, a teda rekordne krátku, len dva kvartály trvajúcu recesiu.

Rekordne veľká, už vyše 70 dní trvajúca rely z marcového dňa s odrazom o vyše 45 percent vytvára pochybnosti, že akciové trhy sa odtrhli od fundamentov.

Nesúhlasíme s tým, trhy jednoducho hľadia do budúcnosti a diskontujú ju do súčasných cien. Burzy sa správali viac-menej učebnicovo, podobne ako v predchádzajúcich recesiách. Teda rádovo kvartál pred koncom recesie sa začali odrážať od dna. Sú historicky jedny z najlepších predstihových makroindikátorov, a keď urobili „V“ odraz, je značne pravdepodobné, že ekonomika a firemné zisky budú nasledovať určitým „V“ oživením, minimálne v prvej fáze (kde predpokladáme neskoršie zalomenie sa od tvaru fajky).

Mnohí investori podceňujú potenciál prevádzkového pákového efektu, keď boli v liberálnych Spojených štátoch rekordne rýchlo znižované firemné náklady na čele so mzdami (často najväčšia nákladová položka), keď nezamestnanosť išla z multidekádnych miním 3,5 percenta takmer na 15 percent, čo bolo najviac od Veľkej depresie z 30. rokov minulého storočia, v priebehu dvoch mesiacov! Normálne pritom trvá 12 až 24 mesiacov, kým sa miera nezamestnanosti posunie na cyklické maximá, čo len dokumentuje, ako rýchlo sa firmy snažili znižovať náklady. Predpokladáme pritom, že z koronakrízy vyjdú nákladovo štíhlejšie.

Pritom práve v čase obratu ekonomickej aktivity z kontrakcie do konjuktúry môže mať tento prevádzkový leverage kľúčový význam a veľký efekt. Z investičnej perspektívy môže znamenať, že firmy sa môžu vrátiť na ziskové predkoronakrízové úrovne rýchlejšie, ako sú konsenzy. A zdá sa, že akciové trhy to reflektujú, a teda súčasné vysoké valuácie (ktoré by po oživení ziskov mali klesnúť) sú relatívne oprávnené, okrem iného aj pre záplavu likvidity na trhoch vďaka stimulom tvorcov politík.

Koniec koncov, výhľady ziskovosti na budúci rok sa konečne začali zlepšovať, čo by malo podporovať býčiu náladu na trhoch. Najmä keď väčšina investorov je stále relatívne opatrná a mimo trhu ostáva rekordné množstvo hotovosti, ktorá čaká na zainvestovanie.