Schůze vlastníků dluhopisu 5,50/2026, kterou svolal emitent Rohlik.cz Finance, včera schválila navrhované změny emisních podmínek. Mezi hlavní změny patří zvýšení pevného úrokového výnosu z 5,5 na 10 % p.a., zvýšení maximálního objemu emise z 2,55 mld. na 3,55 mld. Kč a snížení maximálního přípustného zadlužení dle ukazatele LTV ze 70 na 50 %. Nový kupón 10 % p.a. začíná platit od 1. 8. 2022 a nově se emise označuje 10,00/2026. Zároveň nové emisní podmínky snižují minimální podíl, který musí držet zakladatel společnosti Tomáš Čupr, aby nedošlo k tzv. změně kontroly, a to z 50 na 30 %. Tato změna odpovídá nedávnému navýšení kapitálu ve společnosti, díky němuž se snížil podíl Tomáše Čupra na 44,79 %. Celkově jsme názoru, že zvýšení kupónu a zpřísnění kovenantu LTV přinášejí dodatečné výhody pro držitele dluhopisů, přičemž zároveň nedochází ke změně ve vedení společnosti či jejím směřování. Nové znění emisních podmínek hodnotíme pozitivně.