Společnost Rohlik.cz Finance, která je součástí skupiny Rohlik Group a emitentem dluhopisu 5,5/2026, oznámila svolání schůze vlastníků dluhopisů. Předmětem schůze bude změna emisních podmínek v několika oblastech. Zásadní změnou je návrh na zvýšení kupónu dluhopisu z 5,5 na 10 % p.a., aby sazba lépe reflektovala současné podmínky na finančních trzích. Společnost dále navrhne, aby se kovenant zadlužení zpřísnil z maximální přípustní hranice LTV 70 % na 50 %. Zároveň návrh počítá se snížením minimálního podílu, který musí držet zakladatel společnosti Tomáš Čupr, aby nedošlo k tzv. změně kontroly, a to z 50 na 30 %. Tato změna odpovídá nedávnému navýšení kapitálu ve společnosti, díky němuž se snížil podíl Tomáše Čupra na 44,79 %. O změnách se bude hlasovat dohromady. Celkově jsme názoru, že zvýšení kupónu a zpřísnění kovenantu LTV přinášejí dodatečné výhody pro držitele dluhopisů, přičemž zároveň nedochází ke změně ve vedení společnosti či jejím směřování. Schůze vlastníků dluhopisů se bude konat 20.7. a rozhodným dnem pro účast je 13. 7. 2022.