Tomáš Čupr v rozhovoru pro E15 mimo jiné uvedl, že jedním ze strategických plánů je uvést akcie společnosti Rohlík na veřejný trh. Tento plán je aktuálně dle jeho slov v horizontu 3-7 let a závisí na mnoha faktorech, jako je kondice trhu nebo samozřejmě samotné společnosti, která má před sebou kromě jiného plány rozjezdu v několika zemích (např. Německo, Itálie a další). Možný vstup akcií na veřejný trh by mohl být pozitivní informací pro držitele dluhopisů společnosti vzhledem k tomu, že by mohl přinést i nový kapitál a samozřejmě dále více posílit transparentnost společnosti. Avšak současně vnímáme, že se prozatím jedná o poměrně vzdálené období.