Společnost Rohlik.cz Finance k dnešnímu datu navyšuje objem dluhopisové emise 10,00/2026 o 1 mld. Kč na 3,55 mld. Kč. Společnost využije nově získané prostředky mimo jiné na další rozvoj skupiny. Dluhopisy nesou pevný úrokový výnos 10 % p.a. vyplácený pololetně, mají nominál 10 000 Kč a jsou splatné 1. 2. 2026. Emitent, společnost Rohlik.cz Finance, je ze 100 % vlastněná společností Rohlik.cz Investment, která je ručitelem emise a kterou vlastní Tomáš Čupr. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.