Pomer globálneho dlhu k HDP sa zvýšil o 35 percent takmer na 355 percent, čo je ešte prudší nárast, ako to bolo počas finančnej krízy v rokoch 2008 a 2009. Zvlášť výrazne rástlo v minulom roku zadlženie v Európe nasledovanej Spojenými štátmi americkými. Predpokladá sa, že zadlžovanie v dôsledku nízkych úrokových sadzieb bude rásť aj v tomto roku, a to zhruba o 10 biliónov dolárov.

Graf: Globálny dlh v absolútnej hodnote (v biliónoch dolárov) a v pomere k svetovému HDP (v %)

/data/MediaLibrary/articles/18969/graf-1.jpgZdroj: IIF, BIS, IMF