Za ostatných 50 rokov americké akcie vymazali mesiac pred koncom recesií v priemere takmer 60 percent nadobudnutých strát. Aktuálne sa z marcového dna široký akciový index S&P 500 odrazil takmer o 35 percent a zmazal tak už vyše polovicu poklesu. Z tohto uhla pohľadu bol jeho posun nahor viac-menej v súlade s historickým priemerom. A teda ani konsolidácia po prudkej a rýchlej rely za ostatný mesiac z historického pohľadu nie je neštandardná, ak vychádzame z predpokladu, že od tretieho kvartálu nastane obnova ekonomického rastu.

Najhlbšia aj najkratšia recesia histórie

Ekonomiky sa postupne otvárajú a už v týchto dňoch sa reštartujú pri postupnom odstraňovaní reštriktívnych opatrení na spomalenie šírenia koronavírusu. Alternatívne vysokofrekvenčné dáta spotreby elektriny, hustoty dopravy či platieb kreditnými kartami signalizujú, že dno spôsobené pandémiou bolo dosiahnuté zrejme na prelome apríla a mája. Súčasne niektoré klasické predstihové makrodáta za máj ukazujú zlepšenie nálady, hoci z mimoriadne nízkych úrovní. Možno teda konštatovať prvé pozitívne náznaky vo svetových hospodárstvach. Inak povedané, recesia, špeciálne v Spojených štátoch, bude len technická, trvajúca dva kvartály. Bude teda najkratšia a aj najhlbšia v histórii, keď pokles v druhom štvrťroku môže byť na úrovni až 30 percent na medzikvartálnej anualizovanej báze.

V priemere tri mesiace po konci posledných šiestich recesií v Spojených štátoch akcie vymazali 85 % strát, po šiestich mesiacoch vyše 90 % strát a do roka takmer úplne všetky. Empirické skúsenosti z minulosti teda hovoria, že nie je dôvod na to, aby akcie dlhodobo zostali na hodnotách z konca recesie, ak ju strieda ekonomická expanzia. Výnimkou bola len situácia po recesii v roku 2001, čo však bolo výsledkom šoku po účtovných škandáloch okolo Enronu, keď sa akciové trhy ponorili na nové minimá v roku 2002.

Aj pomalé zlepšovanie stačí

Akcie po konci recesií dokázali rásť aj vtedy, keď tempo rastu HDP a firemných ziskov bolo podpriemerné, čo bude zrejme aj prípad obnovy po koronakríze (počiatočný odraz bude masívny, ale na predkrízové úrovne sa Západ dostane zrejme až koncom roka 2022, prípadne o čosi neskôr). Trhy boli historicky veľmi tolerantné k pomalej obnove a slabým makrodátam. Jednoducho povedané, neprekážalo, že sa veci zlepšovali pomaly, pokiaľ sa zlepšovali.

Pri akciových trhoch preto stále očakávame pozitívny výhľad, a to aj pri očakávanej obnove ekonomiky v tvare písmena „U“. Aj tento scenár totiž naznačuje, že to najhoršie by malo byť už za nami. Navyše, aj keď sa veľa diskutuje o tom, že trh započítava „V“ obnovu, väčšina investorov či samotných firemných manažérov je voči tomu skeptická a rezervovaná. Ich postoj podporujú aj nízke úrokové sadzby (ktoré budú podporovať vyššie valuácie), hodnotový diskont cyklických akcií a pomerne vysoká úroveň držby hotovosti. „Účko“ by pre nich ani pre akcie nemalo byť sklamaním, keďže očakávania sú pomerne nízke. Navyše pri fiškálnych a menových stimuloch, ktoré nemajú v histórii obdobu, sa posun akcií nahor javí ako cesta ľahšieho odporu.

Graf: Po posledných šiestich recesiách vymazali akciové trhy do roka v priemere všetky nadobudnuté straty.

/data/MediaLibrary/articles/17687/graf.jpg