Patrik Hudec
 • Patrik Hudec
 • analytik
 • +421 904 744 519
 • hudec@jtbanka.sk
Stanislav Pánis
 • Stanislav Pánis
 • analytik
 • +421 911 821 577
 • panis@jtbanka.sk
 • V pondelok pokračovala na finančných trhoch panika z koronavírusu a ekonomických škôd, ktoré napácha, keď investori nereagujú na kroky centrálnych bánk znižujúcich sadzby a nalievajúcich na trhy likviditu.
 • Americké akcie si zaknihovali 12-percentné straty, najväčšie od jesene 1987. Index S&P 500 si zapísal tretiu najväčšiu jednodennú stratu v histórii.
 • Ropa klesla pod 30-dolárovú métu pri takmer 10-percentných stratách, keď pre koronavírus a reštriktívne opatrenia s ním spojené kolabuje dopyt po nej pri súčasnej cenovej vojne medzi Saudskou Arábiou a Ruskom.

Správy z finančných trhov

Akciové trhy

Americké akciové trhy zaznamenali včera hlboké dvojciferné straty dosahujúce 12 percent. Išlo o najhorší jednodenný pokles od jesene 1987 a tretí najväčší jednodenný pokles indexu S&P 500 v histórii. Trhy dostatočne nereagovali na to, že Fed znížil úrokové sadzby o 100 bázických bodov na samotnú nulu a spustil kvantitatívne uvoľňovanie v objeme 700 miliárd dolárov. Trhovým hráčom je jednoducho jasné, že žiadne opatrenia centrálnych bánk a ani oznamovanie fiškálnych stimulov nedokáže zabrániť šíreniu koronavírusu, ktoré je stále vo fáze akcelerácie. Ak sa skoro nedostane pod kontrolu, Spojené štáty sa sotva vyhnú recesii, čo pripustil aj prezident Donald Trump. Ten v závere dňa poriadne vystrašil trhy, keď povedal, že najhoršia obdobie vírusu môže trvať až do augusta. To by znamenalo gigantické ekonomické straty a možno aj sériu bankrotov, z čoho by sa ekonomika dostávala pomerne pomaly. Európske akcie takisto strácali, rádovo okolo piatich až šiestich percent, keď sú stále sprísňované reštriktívne opatrenia na boj proti koronavírusu a eurozóna a EÚ sa môže vyhnúť celoročnej recesii len zázrakom. Pod tlakom boli najmä aerolinky a turistický priemysel, keď Európska komisia navrhla 30-dňový zákaz vstupu cudzincov na územie EÚ.

Dlhopisové trhy

Výnosy na trhoch štátnych dlhopisov paradoxne napriek zúfalej nálade na akciových trhoch a vysokej averzii voči riziku rástli. Sčasti akoby započítavali fakt, že oznamované fiškálne stimuly vlád si vyžiadajú väčšie emisie dlhopisov a sčasti za tým bol stres a nedôvera voči vládam a preferencia hotovosti. Ďalej pokračovalo rozširovanie sa rizikových prirážok podnikových dlhopisov, keď rastie riziko problémov a bankrotov viacerých firiem, najmä z energetického sektora, pre nízke ceny komodít.

Komoditné trhy

Zlato kleslo pod 1500 dolárov, keď ho zasiahol všeobecný výpredaj rizikových aktív a margin cally naprieč trhmi. Investori v tom čase zatvárajú ziskové pozície a dozabezpečujú tie stratové. Navyše aj dopyt po komodite zo šperkárskeho priemyslu kolabuje. Ropa sa ponorila pod 30-dolárovú métu s takmer 10-percentnými stratami, keď sa zvyšuje dopytový šok pre koronavírus a súčasne pokračuje cenová vojna medzi Rijádom a Kremľom. Pokles nedokázal ani len ubrzdiť zámer Bieleho domu doplniť zásoby Strategických ropných rezerv.

Devízové trhy

Na devízových trhoch sa posilňoval japonský jen, keď sa obchodníci preferovali bezpečné investičné prístavy. Dolár sa mierne voči euru oslabil a vzájomný výmenný kurz sa priblížil k 112 dolárovým centom, keď reagoval na zníženie sadzieb Fedom, ako aj na fakt, že viaceré centrálne banky vrátane ECB sa dohodli s Fedom na reaktivácii trojmesačných dolárových swapov s cieľom zlepšiť prístup neamerických bánk k dolárom. Výrazne sa oslabili emerging meny. Česká koruna vyskočila až nad 27 korún za euru po tom, ako Česká národná banka prekvapila trhy znížením sadzieb o 0,5 percenta, s cieľom uľaviť domácej ekonomike pri oživení sa po tom, ako sa koronavírus dostane pod kontrolu.

Kľúčové očakávané udalosti

 • Najdôležitejším zverejnením v Európe bude prieskum nálady medzi nemeckými finančníkmi podľa ZEW za marec, kde sa očakáva obrovské zhoršenie sa sentimentu v dôsledku vypuknutia koronavírusu.
 • V Spojených štátoch budú sledované februárové maloobchodné tržby a priemyselná produkcia za rovnaký mesiac.

Zaujalo nás

Amazon nestíha a najíma

Najväčší online obchod sveta a technologický gigant Amazon oznámil, že plánuje v Spojených štátoch zamestnať dodatočných 100-tisíc ľudí, keď dynamicky rastie dopyt po online nakupovaní v čase vypuknutia koronavírusu. Spoločnosť súčasne oznámila, že zvýši mzdy svojich zamestnancov pracujúcich v sklade a pri dodávkach tovarov o dva doláre na hodinu. Zvýšenie sa bude týkať aj zamestnancov v Spojenom kráľovstve a v Európskej únii.

Slovníček pojmov

Bázický bod (bps)
100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
Book value účtovná hodnota
hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
BRICS
skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
CAGR priemerná ročná miera rastu
za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
CAPEX investičné výdavky
obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
Continuiing Claims
pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
CPI
index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
ECB
Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
FED
americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
GDP
– hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
Industrial Production
priemyselná výroba
Initial Jobless Claims
nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
m/m
medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
MMF
Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
New Home Sales
predaje nových domov
Non-farm payrols
tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
OPEC
Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
PMI
– Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
q/q
medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
UoM Confidence
– index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
w/w
medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
ytd
obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)

Disclaimer

Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.

Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.

Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.