Patrik Hudec
 • Patrik Hudec
 • analytik
 • +421 904 744 519
 • hudec@jtbanka.sk
Stanislav Pánis
 • Stanislav Pánis
 • analytik
 • +421 911 821 577
 • panis@jtbanka.sk
 • Wall Street sa konsolidovala v okolí historických maxím, keď investori čakajú na začiatok kvartálnej výsledkovej sezóny.
 • Paneurópsky index STOXX 600 sa posunul včera na rekordné maximá, keď dobiehal americké akcie z pondelka.
 • Medzinárodný menový fond zlepšil odhad rastu svetovej ekonomiky na tento rok.

Správy z finančných trhov

Akciové trhy

Americké akcie sa dlho neudržali na nových rekordných maximách a v nevýraznom poveľkonočnom obchodovaní len korigovali pondelkový rast. S otočkou na rope sa darilo energetickému sektoru, inak však medzi investormi prevážila nervozita s blížiacou sa výsledkovou sezónou a z navrhovaného zvýšenia daní. Blue chips index Dow Jones poklesol o 0,3 percenta, širší index S&P 500 stratil 0,1 percenta a technologický Nasdaq zakončil obchodovanie na červenej nule. V záplave dobrých správ sa naopak darilo európskym akciám, ktoré pozitívne reagovali na pondelkový vývoj v USA, zlepšený výhľad rastu globálnej ekonomiky na úrovni šesť percent z pera MMF, klesajúce výnosy na dlhopisoch, rast aktivity v čínskych službách a zlepšenú dôveru investorov v ekonomiku eurozóny. Paneurópsky index STOXX Europe 600 vzrástol o 0,7 percenta na nové historické maximá, britský FTSE 100 sa zvýšil o 1,3 percenta a nemecký DAX pridal 0,7 percenta.

Dlhopisové trhy

S ústupom akcií z rekordných maxím a určitou nervozitou na trhu sa nadol vydali aj výnosy na amerických dlhopisoch. 10-ročný benchmark poklesol o šesť bázických bodov a usadil sa na 1,65 percentách. S akciovou rely na európskych akciách spočiatku výrazne rástli európske výnosy, avšak neskôr prevážil americký vývoj, výnosy v jadre eurozóny vymazali svoj rast a obchodovanie zakončili bez výraznejšej zmeny.

Komoditné trhy

S klesajúcimi dlhopisovými výnosmi a oslabujúcim dolárom sa darilo zlatu, ktoré si pripísalo 0,85 percenta na päťtýždňové maximum 1 742 dolárov. Silné ekonomické údaje z Číny a USA potvrdzujúce silné oživovanie domácich ekonomík, zatienili obavy z vyčíňania koronavírusu vo svete, ktorý má už na svedomí viac ako tri milióny životov, čo nahrávalo rope, ktorá si pripísala percentné zisky. WTI tak atakuje 60 dolárovú hranicu a Brent 63 dolárov za barel.

Devízové trhy

Americký dolár po prudkom marcovom posilňovaní skorigoval svoju silu a voči konkurencii poklesol na dvojtýždňové minimum. Zlepšená dôvera inštitucionálnych investorov v ekonomiku eurozóny na najlepšie úrovne od augusta 2018, priaznivejší úrokový diferenciál a pokračujúci záujem o riziko prajú euru, ktoré včera voči americkej mene pridalo pol percenta na takmer 119 centov.

Dôležité ekonomické správy

 • Medzinárodný menový fond vo svojej aktualizovanej jarnej prognóze zlepšil odhad rastu svetovej ekonomiky na tento rok na 6,0 percenta z januárových 5,5 percenta. Pre rok 2022 očakáva rast 4,4 percenta oproti januárovej prognóze na úrovni 4,2 percenta. Za zlepšením stojí fakt, že svet dostáva koronavírus pod kontrolu a pokračuje vakcinácia proti nemu. Obrovskou výzvou však bude fakt, že tempá vakcinácie v jednotlivých regiónoch sú rozdielne. Fond okrem toho varuje, že sa pravdepodobne zvýši príjmová nerovnosť v rámci krajín, keď koronakrízou bola zasiahnutá predovšetkým mladšia generácia. Fond preto vyzýva vlády, aby sa zamerali na únik z krízy a poskytovanie fiškálnych stimulov smerom k zdravotníctvu a v druhom rade na veľké verejné investície.

Kľúčové očakávané udalosti

 • Naprieč Európou budú zverejnené finálne čísla marcových prieskumov nálady v sektore služieb podľa PMI ako aj kompozitný ukazovateľ PMI (za služby a priemysel kombinovane).
 • Hlavným zverejnením večera bude zápisnica z marcového zasadnutia Fedu.

Zaujalo nás

Hodnota kryptomien po prvý krát presiahla hodnotu dvoch biliónov dolárov

Podľa analytických dát spoločností CoinGecko a Blockfolio, sa včera po prvý krát vyšplhala hodnota trhu s kryptomenami nad dva bilióny dolárov. Len tento rok sa vďaka záujmu malých aj inštitucionálnych investorov jeho hodnota viac ako zdvojnásobila. Pritom zhruba polovicu hodnoty trhu tvorí najznámejšia digitálna mena bitcoin, ktorej cena atakuje 60 tisíc dolárov.

 

Slovníček pojmov

Bázický bod (bps)
100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
Book value účtovná hodnota
hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
BRICS
skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
CAGR priemerná ročná miera rastu
za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
CAPEX investičné výdavky
obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
Continuiing Claims
pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
CPI
index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
ECB
Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
FED
americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
GDP
– hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
Industrial Production
priemyselná výroba
Initial Jobless Claims
nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
m/m
medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
MMF
Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
New Home Sales
predaje nových domov
Non-farm payrols
tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
OPEC
Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
PMI
– Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
q/q
medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
UoM Confidence
– index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
w/w
medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
ytd
obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)

Disclaimer

Sme zodpovedná firma a myslíme si, že každý z nás by mal prispieť k tomu, aby sme sa s hrozbou koronavírusu vyrovnali čím skôr. Preto naši zamestnanci až do odvolania pracujú z domu, čím plne rešpektujeme odporúčania štátnych orgánov. Z tohto dôvodu Vám budeme dočasne posielať Ranný prehľad trhov v takejto zjednodušenej podobe, ktorá Vám však naďalej prinesie všetky potrebné informácie z diania na svetových trhoch. Ďakujeme za porozumenie.

Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.

Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.

Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.