Patrik Hudec
 • Patrik Hudec
 • analytik
 • +421 904 744 519
 • hudec@jtbanka.sk
Stanislav Pánis
 • Stanislav Pánis
 • analytik
 • +421 911 821 577
 • panis@jtbanka.sk
 • Wall Street včera opäť prepisovala historické maximá, keď ju nahor ťahá silný štart kvartálnej výsledkovej sezóny ako aj očakávania, že veľké technologické firmy prekonajú pri publikovaní výsledkov konsenzy.
 • Prezidentka ECB Christine Lagardová pripustila, že obnova ekonomiky po pandémii koronavírusu sa oneskorí, ale nevykoľají.
 • Biznis klíma v Nemecku klesla v januári podľa prieskumu Ifo na najnižšie úrovne od júna 2020 v dôsledku opätovne rastúcich protivetrov koronavírusu.

Správy z finančných trhov

Akciové trhy

Európske akcie zaznamenali na úvod týždňa napriek pozitívnemu začiatku pomerne výrazné straty a oslabili až na dvojtýždňové minimá. Paneurópsky index STOXX Europe 600 sa znížil o 0,83 percenta na 405,14 bodov, britský FTSE 100 rovnakým tempom poklesol na 6 638 bodov a nemecký DAX dokonca stratil až 1,66 percenta a uzavrel na 13 643 bodoch. O slovo sa opäť prihlásil koronavírus. Pandemické čísla sa síce pomaly zlepšujú, ale zároveň sa predlžujú, či dokonca sprísňujú reštriktívne opatrenia, čo vytvára riziko, že sa eurozóna na začiatku roka ponorí do druhej recesie a náprava ekonomiky sa značne oneskorí. Divoké obchodovanie predviedli aj americké akcie, ktoré v úvode naviazali na stratové obchodovanie v Európe. V priebehu obchodovania však dokázali straty zmazať a deň uzavreli v zelených číslach. Výnimkou bol index Dow Jones, ktorý stratil 0,12 percenta na 30 960 bodov. Ostatné hlavné indexy skončili na nových maximách, keď S&P 500 vzrástol o 0,36 percenta na 3 855 bodov a Nasdaq Composite spevnil o 0,69 percenta na 13 635 bodov. Hlavnými ťahúňmi trhu boli technologickí giganti, na ktorých dobré hospodárske výsledky sa spoliehajú investori.

Dlhopisové trhy

Zvýšená nervozita na trhu sa odzrkadlila na rotácií peňazí z akcií do bezpečných dlhopisov, ktoré sa tešili zvýšenému záujmu investorov. Ich výnosy klesali hlavne na dlhom konci krivky, pričom americká desiatka poklesla o šesť bázických bodov na 1,03 percenta. Nezaostávala ani Európa, kde nemecký 10-ročný výnos poklesol o štyri bázické body hlboko pod -0,5 percenta.

Komoditné trhy

Zlato takmer bez zmeny, keď posilňovanie dolára dokázal vykompenzovať pokles výnosov na dlhopisoch. Ropa sa po denných výkyvoch obchodovala o percento vyššie, keď dopyt v niektorých častiach zostáva naďalej silný. Najnovšie to potvrdila India, kde sa import v závere roku zvýšil na najvyššie úrovne za dva a pol roka.

Devízové trhy

V prostredí rastúcej rizikovej averzie sa darilo doláru, ktorý investori využívajú ako bezpečné útočisko v čase neistoty. Naopak nedarilo sa euru, ktoré voči nemu oslabilo o 0,4 percenta. Prispela k tomu aj nemecká podnikateľská nálada, ktorá je začiatkom roka najslabšia za ostatného pol roka.

Dôležité ekonomické správy

 • Prezidentka ECB Christine Lagardová dúfa, že rok 2021 bude rokom obnovy ekonomiky eurozóny po koronakríze. Priznala však, že príde neskôr ako sa pôvodne očakávalo, pre pretrvávajúce problémy s pandémiou a pomalosť tempa vakcinácie. „Súčasné ekonomické prostredie by malo prekročiť most obnovy, ale cesta sa zdá byť trocha oneskorenejšia, ale nebude vykoľajená“ povedala Lagardová. V tejto súvislosti dodala, že najmä prvá fáza obnovy bude sprevádzaná obrovskými neistotami.
 • Z Nemecka včera dorazil prieskum biznis klímy za január podľa Ifo. Celková biznis klíma klesla na 90,1 bodu z 92,2 bodu, čo predstavuje najnižšiu úroveň od júna. Hodnotenie súčasnej situácie kleslo na 89,2 bodu z 91,3 bodu, čo je najmenej od septembra. Subindex očakávaní klesol na 91,1 bodu z 93,0 bodu, čo je najnižšia hodnota od mája. Stoja za tým pretrvávajúce problémy s koronavírusom, ako aj pomalé tempá očkovania proti nemu. Nemecká ekonomika teda začína rok 2021 s veľkými protivetrami. 

Kľúčové očakávané udalosti

 • Naplno sa rozbieha podniková výsledková sezóna za štvrtý kvartál. Reportovať čísla bude v tomto týždni približne štvrtina firiem indexu S&P 500.
 • Už ráno boli publikované dáta z britského trhu práce. Zamestnanosť ešte v októbri klesla o 88-tisíc, čo bolo menej ako konsenzus 100-tisíc a menej ako septembrový pokles o 144-tisíc. Medziročné tempo rastu miezd v novembri dosiahlo 3,6 percenta, pričom v októbri nedosahovalo ani trojpercentné tempo, čo však môže byť určitá štatistická anomália, keď prácu strácajú najmä nízkokvalifikované a nízkoplatené profesie. To následne akoby zvyšuje mzdový priemer.
 • Medzinárodný menový fond dnes vydá aktualizovanú ekonomickú prognózu.
 • Popoludní budú zverejnené januárové čísla spotrebiteľskej dôvery zo Spojených štátov.

Zaujalo nás

Oslava nadzvukového zázraku

Ikonická britská značka automobilov Aston Martin oslávila sté výročie založenia aeroliniek British Airways skutočne originálne. Pri tejto príležitosti vyrobila 10 unikátnych automobilov Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition, ktoré majú zároveň vzdať hold legendárnemu nadzvukovému lietadlu Concorde, ktorý oslavuje 50. výročie svojho prvého letu. Cena automobilu z limitovanej série zatiaľ nie je známa, ale časť výťažku z predaja poputuje neziskovej organizácii Air League Trust, ktorá podporuje záujem detí z nesolventných rodín o lietanie.

 

Slovníček pojmov

Bázický bod (bps)
100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
Book value účtovná hodnota
hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
BRICS
skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
CAGR priemerná ročná miera rastu
za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
CAPEX investičné výdavky
obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
Continuiing Claims
pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
CPI
index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
ECB
Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
FED
americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
GDP
– hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
Industrial Production
priemyselná výroba
Initial Jobless Claims
nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
m/m
medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
MMF
Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
New Home Sales
predaje nových domov
Non-farm payrols
tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
OPEC
Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
PMI
– Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
q/q
medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
UoM Confidence
– index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
w/w
medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
ytd
obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)

Disclaimer

Sme zodpovedná firma a myslíme si, že každý z nás by mal prispieť k tomu, aby sme sa s hrozbou koronavírusu vyrovnali čím skôr. Preto naši zamestnanci až do odvolania pracujú z domu, čím plne rešpektujeme odporúčania štátnych orgánov. Z tohto dôvodu Vám budeme dočasne posielať Ranný prehľad trhov v takejto zjednodušenej podobe, ktorá Vám však naďalej prinesie všetky potrebné informácie z diania na svetových trhoch. Ďakujeme za porozumenie.

Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.

Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.

Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.