Patrik Hudec
 • Patrik Hudec
 • analytik
 • +421 904 744 519
 • hudec@jtbanka.sk
Stanislav Pánis
 • Stanislav Pánis
 • analytik
 • +421 911 821 577
 • panis@jtbanka.sk
 • Európske aj americké akcie dokázali i bez výraznejších kurzotvorných správ a nových makrodát prerušiť dvojdňovú stratovú sériu a vrátili sa k svojim rekordným maximám. Naopak zhoršovanie pandemickej situáce v Ázii tvrdo zrazilo regionálne burzy v Tokiu, Soule, či Hongkongu.

Správy z finančných trhov

Akciové trhy

Po nevýraznom štarte týždňa sa Wall Street opäť dostáva do formy. Stačil jeden deň a predchádzajúce straty sú zmazané. Nižšie ceny prilákali kupcov, ktorý sa spoliehajú na dobré firemné výsledky. Z doteraz reportovaných spoločností až 80 percent dosiahlo vyššie zisky ako sa predpokladalo. Blue chips index Dow Jones vzrástol o 0,93 percenta, rovnakým tempom rástol aj širší index S&P 500, technologický Nasdaq vzrástol o 1,19 percenta a najlepšie sa darilo indexu Russell 2000, ktorý v sebe zahŕňa spoločnosti s nízkou kapitalizáciou. Ten si polepšil až o 2,4 percenta. Na rastovej vlne hospodárskych výsledkov firiem sa niesli aj európske akcie. Paneurópsky index STOXX Europe 600 si pripísal 0,65 percenta, britský FTSE 100 sa zvýšil o 0,52 percenta a nemecký DAX spevnil o 0,44 percenta.

Dlhopisové trhy

Zotavovanie akciového trhu spočiatku spôsobilo rast výnosov na amerických štátnych dlhopisoch, ktorý sa zastavil až so silným záujmom investorov o najnovšiu emisiu amerického dlhu v objeme 24 miliárd dolárov. Americký 10-ročný výnos tak nakoniec stratil jeden bázický bod a stabilizoval sa na 1,55 percentách. Americké výnosy nasledovali aj tie v jadre Európy, kde sa nemecká desiatka stabilizovala tesne pod -0,25 percentami.

Komoditné trhy

S poklesom výnosov a mäkším dolárom sa darilo zlatu, ktoré pridalo 0,88 percenta a priblížilo sa na dostrel 1 800 dolárovej hranice. Proti trhu sa vydala ropa, keď v USA prekvapivo vzrástli komerčné zásoby komodity o viac ako pol milióna barelov a naďalej sa zhoršuje pandemická situácia v Ázii, predovšetkým v Indii.

Devízové trhy

S ústupom rizikovej averzie a prázdnym ekonomickým kalendárom sa nekonal výraznejší pohyb na eurodoláre, ktorý sa stabilne držal tesne nad úrovňou 1,2 EUR/USD.

Dôležité ekonomické správy

 • Včera ráno boli zverejnené marcové inflačné čísla z Veľkej Británie, kde sa medziročné tempo rastu cien zrýchlilo na 0,7 percenta z februárových 0,4 percenta. Jadrová inflácia rástla 1,1-percentnou dynamikou po 0,9-percentnom tempe vo februári.
 • Deficit rozpočtu Nemecka sa v tomto roku viac ako zdvojnásobí na zhruba deväť percent HDP. Za rapídnym nárastom budú stáť predovšetkým výdavky na zmiernenie negatívnych dopadov pandémie COVID-19. Nemecké ministerstvo financií naviac očakáva, že sa vyrovnané hospodárenie podarí dosiahnuť až najskôr v roku 2025.
 • Nemecký ústavný súd umožnil schváliť 750 miliardový únijný plán fondu obnovy, ktorý má pomôcť členským krajinám EÚ rýchlo sa spamätať z koronakrízy.
 • V USA v minulom týždni prudko vzrástol počet žiadostí o hypotéku o 8,6 percenta, po predchádzajúcom týždňovom poklese o 3,7 percenta.
 • Americké ropné zásoby sa v minulom týždni napriek očakávanému poklesu prekvapivo zvýšili o 594 tisíc barelov.

Kľúčové očakávané udalosti

 • Dnes na poli makrodát očakávame v Európe zverejnenie rozpočtu za rok 2020 za celú eurozónu, ako aj rýchly odhad aprílovej spotrebiteľskej dôvery v eurozóne.
 • Z USA popoludní dorazia pravidelné týždňové čísla z trhu práce, predstihové indikátory a predaje starších domov za marec, ako aj aprílové indexy aktivity chicagského a kansaského Fedu.
 • Udalosťou dňa bude zasadnutie ECB, od ktorého sa neočakáva zmena v nastavení menovej politiky. Centrálni bankári by mali vyhodnotiť pandemický program odkupovania aktív (PEPP) a naplňovanie marcovej ekonomickej prognózy.

Zaujalo nás

Mánia na burzách

Svetové burzy sú rozžeravené do biela. Od začiatku tohto roka pritieklo do akciových fondov podľa údajov Bank of America a EPFR Global už 576 miliárd dolárov, čo je viac ako v predchádzajúcich 12 rokoch dohromady, kedy do nich investori vložili 452 miliárd dolárov. V tomto miléniu zaznamenali akciové fondy najväčší príliv peňazí v roku 2017, kedy to bolo 295 miliárd dolárov. Pokiaľ si však udržia doterajšie tempo, ku koncu roka by podľa BoA mohla táto suma presiahnuť astronomických 1,6 bilióna dolárov.

 

Slovníček pojmov

Bázický bod (bps)
100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
Book value účtovná hodnota
hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
BRICS
skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
CAGR priemerná ročná miera rastu
za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
CAPEX investičné výdavky
obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
Continuiing Claims
pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
CPI
index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
ECB
Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
FED
americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
GDP
– hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
Industrial Production
priemyselná výroba
Initial Jobless Claims
nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
m/m
medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
MMF
Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
New Home Sales
predaje nových domov
Non-farm payrols
tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
OPEC
Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
PMI
– Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
q/q
medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
UoM Confidence
– index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
w/w
medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
ytd
obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)

Disclaimer

Sme zodpovedná firma a myslíme si, že každý z nás by mal prispieť k tomu, aby sme sa s hrozbou koronavírusu vyrovnali čím skôr. Preto naši zamestnanci až do odvolania pracujú z domu, čím plne rešpektujeme odporúčania štátnych orgánov. Z tohto dôvodu Vám budeme dočasne posielať Ranný prehľad trhov v takejto zjednodušenej podobe, ktorá Vám však naďalej prinesie všetky potrebné informácie z diania na svetových trhoch. Ďakujeme za porozumenie.

Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.

Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.

Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.