Patrik Hudec
 • Patrik Hudec
 • analytik
 • +421 904 744 519
 • hudec@jtbanka.sk
Stanislav Pánis
 • Stanislav Pánis
 • analytik
 • +421 911 821 577
 • panis@jtbanka.sk
 • Wall Street končila včera po volatilnom obchodovaní v stratách, keď sa medzi trhovými hráčmi opäť do popredia dostali obavy z tvrdého pristátia americkej ekonomiky.
 • Negatívnu náladu na trhu vytvárali aj vyhlásenia šéfa banky J.P. Morgan o blížiacom sa hospodárskom hurikáne spôsobenom zvyšovaním sadzieb Fedu a vojnou na Ukrajine.

Správy z finančných trhov

Akciové trhy

Obchodovaniu v Európe chýbal jasný smer, keď investori vyhodnocovali finálne májové indexy nákupných manažérov vo výrobe a aprílovú nezamestnanosť v eurozóne. Nakoniec však európske akcie zaznamenali straty do jedného percenta potom, ako sa do hry vložila Amerika. Tá síce otvárala v pluse, ale veľmi rýchlo zisky odovzdala, keď index S&P 500 končil v 0,8-percentnej strate. V negatívnom smere ju podporili aj na oko solídne makrodáta z výroby, ktoré okrem zrýchľujúcej aktivity a silnejšieho dopytu doložili i pretrvávajúce vysoké cenové tlaky, čo utlmuje nádej na miernejšie protiinflačné ťaženie Fedu.

Dlhopisové trhy

V úvode nového mesiaca hrali prím obavy z rastúcej inflácie, respektíve strach z uťahovania menovej politiky zo strany centrálnych bankárov všetkých veľkých svetových ekonomík. To, že hlavnú rolu mala včera menová politika naznačil pohyb dlhopisov, ktoré sa vypredávali spolu s akciami. Americké výnosy rástli predovšetkým na kratšom konci krivky s 10-ročným výnosom, ktorý sa posunul k 2,9 percentám. Miernejší nárast bol na krivkách v eurozóne, kde sa ozval jeden z najhlasnejších jastrabov, rakúsky zástupca v ECB Robert Holzmann, podľa ktorého vysoká inflácia znamená potrebu zvýšenia úrokových sadzieb rovno o 50 bázických bodov. Aj to stačilo, aby nemecká „desina“ išla k méte 1,2 percenta.

Komoditné trhy

Jastrabí Fed, vyššie reálne úrokové sadzby a ukotvené strednodobé inflačné očakávania majú vplyv na dynamiku ceny zlata na pozadí relatívne robustného dolára. Žltý kov tak osciluje okolo hodnoty 1850 dolárov. Cena ropy spočiatku rástla, za čím stálo embargo na ruskú ropu do EÚ a tiež uvoľňovanie koronavírusových reštrikcií v Číne, ktoré signalizuje zvýšenie dopytu po energii a palivách. V závere obchodovania však o svoje zisky prišla a končila okolo 115 dolárov, keď sa objavili správy, že kartel OPEC+ na dnešnom zasadnutí zváži vyňatie Ruska zo svojich ťažobných cieľov, čo by mohlo viesť k navýšeniu produkcie skupiny, ak by output Ruska v dôsledku sankcií klesol.

Devízové trhy

Na devízovom trhu posilnil americký dolár vďaka priaznivým dátam z domácej ekonomiky, ktorý vyvolával očakávania rýchlejšieho uťahovania menovej politiky Fedu. Naopak nedarilo sa euru ktoré kleslo hlbšie pod 107 dolárových centov pri zvýšení averzie voči riziku.

Dôležité ekonomické správy

 • Z Európy dorazili finalizácie májových prieskumov PMI výrobného sektora, ktoré sa však zásadnejšie nelíšili od flashových čísiel. Potvrdilo sa tak, že aktivita vo spracovateľskom sektore sa spomaľuje, no stále je bohato v expanznom teritóriu. Najväčšie obmedzenia sú na ponukovej strane s vysokými cenami vstupov a narušenými dodávateľskými reťazcami, čiastočne vidieť oslabenie sa dopytu.
 • Z eurozóny dorazili aj čísla miery nezamestnanosti za apríl, ktorá ostala na historickom dne 6,8 percenta.
 • V USA boli takisto zverejnené finalizácie PMI výroby za máj, ktoré sa síce oproti aprílovým stratosférickým úrovniam 59,2 bodu klesli na 57,0 bodu, no toto číslo naznačuje robustnú expanziu, kde problémom je najmä úzke hrdlo dodávateľských reťazcov a nedostatok pracovných síl. Konkurenčný prieskum ISM výroby za máj sa prekvapujúco zlepšil na 56,1 bodu z aprílových 55,4 bodu. Makrodáta v USA nenaznačujú teda príchod nejakého tvrdého pristátia výrobného sektora v najbližšom čase. Aprílový JOLTS report z amerického trhu práce ukázal na jeho rekordnú silu, keď počet obsadených miest na počet otvorených dosiahol rekordné minimá. Jednoducho dopyt po práci výrazne prevyšuje ponuku.
 • Včera večer bola publikovaná Béžová kniha Fedu, ktorá informovala o stave ekonomiky v 12 regiónoch (distriktoch) Spojených štátov, ktorá ukázala na ľahké spomaľovanie sa rastu v niektorých oblastiach, pričom väčšina opýtaných očakáva spomaľovanie tempa ekonomickej aktivity v budúcnosti. Ohľadom inflačných tlakov a rastov cien kniha ukázala pokračovanie robustného rastu, pričom zhruba polovica firiem vie posunúť rast vstupných nákladov do konečných cien. Béžová kniha tak nenaznačila riziko výrazného spomalenia sa rastu pri pretrvávajúcich inflačných tlakoch.

Kľúčové očakávané udalosti

 • Dopoludnia nebudú z Európy zverejnené žiadne podstatnejšie makrodáta.

 • Z USA dorazí ADP report zmeny zamestnanosti súkromným sektorom za máj spolu s aprílovými podnikovými objednávkami a pravidelnými týždennými dátami nových a pokračujúcich žiadostí o podporu v nezamestnanosti.

Zaujalo nás

Návrat k tradícii

Britská vláda pri príležitosti 70. výročia od korunovácie kráľovnej Alžbety II. zahájila debatu o zmene zákona o hmotnostiach a ďalších mierach. Chce tak plne obnoviť možnosť obchodníkom predávať v imperiálnych jednotkách ako sú unce, pinty alebo libry. Ide o využívanie slobody, ktorú získala po odchode z EÚ. Pred brexitom totiž museli obchodníci poskytovať informácie aj v jednotkách metrického systému, ktorý je v krajinách únie štandardom.  

 

Slovníček pojmov

Bázický bod (bps)
100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
Book value účtovná hodnota
hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
BRICS
skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
CAGR priemerná ročná miera rastu
za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
CAPEX investičné výdavky
obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
Continuiing Claims
pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
CPI
index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
ECB
Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
FED
americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
GDP
– hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
Industrial Production
priemyselná výroba
Initial Jobless Claims
nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
m/m
medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
MMF
Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
New Home Sales
predaje nových domov
Non-farm payrols
tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
OPEC
Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
PMI
– Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
q/q
medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
UoM Confidence
– index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
w/w
medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
ytd
obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)

Disclaimer

Sme zodpovedná firma a myslíme si, že každý z nás by mal prispieť k tomu, aby sme sa s hrozbou korona vírusu vyrovnali čím skôr. Preto naši zamestnanci až do odvolania pracujú z domu, čím plne rešpektujeme odporúčania štátnych orgánov. Z tohto dôvodu Vám budeme dočasne posielať Ranný prehľad trhov v takejto zjednodušenej podobe, ktorá Vám však naďalej prinesie všetky potrebné informácie z diania na svetových trhoch. Ďakujeme za porozumenie.

Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.

Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.

Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.