Patrik Hudec
 • Patrik Hudec
 • analytik
 • +421 904 744 519
 • hudec@jtbanka.sk
Stanislav Pánis
 • Stanislav Pánis
 • analytik
 • +421 911 821 577
 • panis@jtbanka.sk
 • Wall Street na záver týždňa klesala, keď sa objavujú obavy o udržateľnosť hospodárskej konjunktúry.
 • Inflácia v eurozóne klesla v júni pod dve percentá.

Správy z finančných trhov

Akciové trhy

Akcie v zámorí na záver týždňa prevažne klesali, keď investorov znepokojuje rýchle šírenie nákazlivejšej koronavírusovej mutácie delta, ktoré ohrozuje oživenie globálnej ekonomiky po pandémii. Obavy o udržateľnosť ekonomického rastu priživila aj prekvapivo zhoršujúca sa spotrebiteľská nálada v Spojených štátoch. Celkovo blue chips index Dow Jones stratil 0,86 percenta na 34 687 bodov, širší index S&P 500 poklesol o 0,75 percenta na 4 327 bodov a technologický Nasdaq Composite odpísal 0,8 percenta na 14 427 bodov. V nervóznom móde prehlbovali svoje týždenné straty aj európske akcie, keď paneurópsky index STOXX Europe 600 klesol o 0,32 percenta na 454,74 bodov, britský index FTSE 100 oslabil o 0,06 percenta na 7 008 bodov a nemecký DAX odpísal 0,57 percenta na 15 540 bodov.

Dlhopisové trhy

Výnosy na amerických štátnych dlhopisoch hľadali svoj smer, keď obavy z oslabenia oživenia ekonomiky tlmili prekvapivo dobré čísla z amerického maloobchodu. 10-ročný benchmark sa tak stabilizoval na úrovni 1,3 percenta. Spomaľujúca inflácia v eurozóne tlačila nadol výnosy v Európe, nemecká desiatka poklesla o dva bázické body až na -0,35 percenta.

Komoditné trhy

Silnejší dolár a priaznivé štatistiky z amerického maloobchodu otupili príťažlivosť zlata, ktoré ustúpilo zo svojho mesačného maxima a konsolidovalo sa tesne nad 1 800-dolárovou hranicou. Ropa dokonala najväčší týždenný pokles od marca,keď jej nesvedčí šírenie koronavírusu typu delta vo svete, ktoré ohrozuje oživenie globálnej ekonomiky a tým pádom aj dopyt po komodite. Naviac sa kartel OPEC+ stále nedokáže dohodnúť na navýšení svojich ťažobných limitov v druhej polovici roka. Americká ľahká ropa WTI končila týždeň nad 71 dolármi a severomorská ropa Brent nad 73 dolármi za barel.

Devízové trhy

Na devízovom trhu mierne posilňoval americký dolár, ktorý podporili priaznivé dáta o vývoji júnových amerických maloobchodných tržieb, ktoré potvrdzujú očakávania veľmi silného rastu americkej ekonomiky v druhom kvartáli. Výraznejším ziskom však bránila zhoršená nálada medzi americkými spotrebiteľmi podľa júlového indexu Michiganskej univerzity. Euro voči doláru stratilo zhruba 0,1 percenta na 1,1805, keď ho nezachránilo ani spomalenie inflačných tlakov v eurozóne.

Dôležité ekonomické správy

 • Miera inflácie poklesla v eurozóne v júni z májových dvoch percent na 1,9 percenta a znížila sa tak po prvýkrát po deviatich mesiacoch, čím sa potvrdil rýchly odhad zo začiatku mesiaca. Medzimesačne rástli spotrebiteľské ceny nezmeneným tempom 0,3 percenta. Jadrová inflácia spomalila z jedného percenta na 0,9 percenta.
 • Maloobchodné tržby v USA vzrástli v júni medzimesačne o 0,6 percenta, zatiaľ čo trh očakával pokles o 0,4 percenta. Medziročne dosiahlo tempo rastu tržieb 18 percent. Za rastom retailu stál hlavne návrat Američanov do reštaurácií a obchodov po uvoľnení reštriktívnych opatrení spojených s pandémiou koronavírusu.
 • Nálada medzi americkými spotrebiteľmi sa podľa júlového indexu Michigenskej univerzity zhoršila z 85,5 bodov na 80,8 bodov, zatiaľ čo analytici odhadovali zlepšenie na 86,5 bodov.  

Kľúčové očakávané udalosti

 • Dnes nebudú zverejnené žiadne významnejšie dáta, ktoré by mohli mať vplyv na prázdninové obchodovanie.

Zaujalo nás

Umelec predstavil vlastnú „menu“

Kontroverzný britský umelec Damien Hirst, sa rozhodol spraviť zaťažkávaciu skúšku digitálneho trendu v umení. Minulý utorok predstavil svoj projekt The Currency (mena), v rámci ktorého predáva 10 tisíc A4 malieb s farebnými bodkami za dve tisíc dolárov za kus. Aj keď vyzerajú obrazy na prvý pohľad rovnako, každý z nich je unikátny a dokonca ani žiadne dve bodky nemajú identickú farbu. Maľby naviac v sebe ukrývajú vodoznak s hologramom a drobným portrétom samotného Hirsta, čo má zabrániť kopírovaniu a falšovaniu diela. Maľba sa tak prakticky chová ako bankovka. Každej maľbe tiež patrí aj jeden nezastupiteľný token NFT. Za dva mesiace však umelec postaví majiteľov tokenov pred voľbu. Buď si ho ponechajú a tým pádom dielo v digitálnej forme, alebo získajú fyzické dielo. Oba objekty mať nemôžu. Pokiaľ si majiteľ vyberie NFT, fyzické dielo Hirst zničí. V druhom prípade sa token vymaže z blockchainu.

 

Slovníček pojmov

Bázický bod (bps)
100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
Book value účtovná hodnota
hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
BRICS
skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
CAGR priemerná ročná miera rastu
za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
CAPEX investičné výdavky
obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
Continuiing Claims
pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
CPI
index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
ECB
Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
FED
americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
GDP
– hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
Industrial Production
priemyselná výroba
Initial Jobless Claims
nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
m/m
medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
MMF
Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
New Home Sales
predaje nových domov
Non-farm payrols
tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
OPEC
Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
PMI
– Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
q/q
medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
UoM Confidence
– index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
w/w
medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
ytd
obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)

Disclaimer

Sme zodpovedná firma a myslíme si, že každý z nás by mal prispieť k tomu, aby sme sa s hrozbou korona vírusu vyrovnali čím skôr. Preto naši zamestnanci až do odvolania pracujú z domu, čím plne rešpektujeme odporúčania štátnych orgánov. Z tohto dôvodu Vám budeme dočasne posielať Ranný prehľad trhov v takejto zjednodušenej podobe, ktorá Vám však naďalej prinesie všetky potrebné informácie z diania na svetových trhoch. Ďakujeme za porozumenie.

Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.

Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.

Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.