Patrik Hudec
 • Patrik Hudec
 • analytik
 • +421 904 744 519
 • hudec@jtbanka.sk
Stanislav Pánis
 • Stanislav Pánis
 • analytik
 • +421 911 821 577
 • panis@jtbanka.sk
 • Akciové trhy sa včera prudko odrazili v reakcii na správy o tom, že Rusko po ukončení vojenských cvičení sťahuje časť jednotiek z blízkosti ukrajinských hraníc.
 • Uvoľnenie geopolitického napätia okolo Ukrajiny viedlo k poklesu cien ropy a ďalších energetických komodít a oslabeniu sa dolára a zlata ako bezpečných prístavov.

Správy z finančných trhov

Akciové trhy

Akciové trhy včera zaplavila vlna eufórie po horúcich správach o deeskalácii sporu medzi Ruskom a Ukrajinou. Ukľudnenie priniesla správa ruského ministra obrany, že po cvičení ruskej armády v blízkosti ukrajinskej hranice, sa začali vojaci aj technika sťahovať na svoje základne. NATO aj západné tajné služby sa zatiaľ snažia overiť pravdivosť týchto tvrdení. Vo vzduchu tak visí varovanie, že môže ísť len o pravidelnú rotáciu jednotiek v oblasti. Trh v tom má však jasno, Rusko sa sťahuje a chce pokračovať v rokovaniach. Wall Street tak zastavila sériu troch prepadov v rade a hlavné indexy si pripísali viac ako percentné zisky. Pozitívny vývoj výraznejšie nenarušili ani slabé dáta z americkej ekonomiky v podobe rekordného januárového rastu výrobných cien a Empire State Manufactoring indexu. Celkovo Dow Jones si pripísal 1,2 percenta, širší index S&P 500 stúpol o 1,6 percenta a najlepšie sa darilo technológiám, keď Nasdaq Composite poskočil až o 2,5 percenta. Rovnako sa darilo aj akciám v Európe, kde paneurópsky index STOXX Europe 600 pridal 1,4 percenta, nemecký DAX posilnil o dve percentá a britský FTSE 100 spevnil o jedno percento.

Dlhopisové trhy

Výnosy na amerických štátnych dlhopisoch mierili nahor a referenčný 10-ročný výnos stúpol o päť bázických bodov nad dve percentá. Čiastočne tomu prispeli rastúce inflačné tlaky vo výrobe, ale hlavne upokojenie situácie na Ukrajine a efekt návratu peňazí z bezpečia štátnych dlhopisov Západu do akcií. Americký vývoj nasledovali aj výnosy v eurozóne, kde sa nemecký benchmark s 10-ročnou splatnosťou pohybuje už nad 0,3 percentami.

Komoditné trhy

S upokojením geopolitickej situácie na Ukrajine sa proti trhu vydali komodity. Zlato prerušilo svoju osemdňovú víťaznú sériu poklesom o jedno percento na 1850 dolárov. Strácala aj ropa, ktorá odpísala bezmála štyri percentá, v prípade Brentu k 93 dolárom a ropy WTI k 91 dolárom za barel.

Devízové trhy

Na devízovom trhu oslaboval americký dolár, ktorý so zmiernením napätia na ukrajinsko-ruskej hranici prestal ťažiť zo svojej pozície bezpečného prístavu v čase neistoty. S rastúcim rizikovým apetítom sa investori obrátili na rizikové meny v čele s eurom, ktoré voči doláru posilnilo o pol percenta na 1,1359 USD.

Dôležité ekonomické správy

 • V Nemecku bol včera zverejnený februárový prieskum ZEW, ktorý ukázal na zlepšenie sa nálady 54,3 bodu z januárových 51,7 bodu, čo je najvyššia úroveň od leta 2021. Nemeckí finančníci jednoducho počítajú so solídnym oživovaním sa ekonomiky potom, ako ustupujú protivetry omicron variantu, ako aj narušených dodávateľských reťazcov. Zlepšil sa aj index hodnotenia súčasnej situácie na -8,2 bodu z -10,2 bodu v januári.

Kľúčové očakávané udalosti

 • Už ráno boli zverejnené čínske štatistiky januárovej inflácie, ktorá ukázala na výrazné spomaľovanie dynamiky rastu spotrebiteľských cien na 0,9 percenta medziročne po 1,5-percentnej dynamike v decembri. Rovnako sa spomaľuje aj tempo rastu cien výrobcov na 9,1 percenta z 10,3 percenta, čo by mohlo naznačovať určité zlepšovanie sa narušených dodávateľských reťazcov.

 • Ráno boli zverejnené aj inflačné čísla zo Spojeného kráľovstva za január, ktoré ukázali na akceleráciu tempa rastu spotrebiteľských cien na 5,5 percenta na 30-ročné maximá z decembrových multiročných maxím na úrovni 5,4 percenta.

 • Z eurozóny bude zverejnená ešte decembrová priemyselná produkcia.

 • V USA budú zverejnené januárové maloobchodné tržby, ako aj priemyselná produkcia.

 • Večer bude publikovaná zápisnica z ostatného zasadnutia Fedu.

Zaujalo nás

Virgin Galactic zahajuje predaj lístkov do vesmíru

Súkromná kozmická spoločnosť britského miliardára Richarda Bransona, Virgin Galactic, dnes zahajuje predaj lístkov na lety do vesmíru súkromným osobám. Záujemca za jeden palubný lístok zaplatí 450-tisíc dolárov. V cene zákazník získa 1,5 hodinový let, pri ktorom kozmická loď strávi niekoľko minút v stave nulovej gravitácie. Akcie spoločnosti po oznámení pridali zhruba 30 percent.

 

Slovníček pojmov

Bázický bod (bps)
100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
Book value účtovná hodnota
hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
BRICS
skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
CAGR priemerná ročná miera rastu
za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
CAPEX investičné výdavky
obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
Continuiing Claims
pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
CPI
index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
ECB
Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
FED
americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
GDP
– hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
Industrial Production
priemyselná výroba
Initial Jobless Claims
nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
m/m
medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
MMF
Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
New Home Sales
predaje nových domov
Non-farm payrols
tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
OPEC
Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
PMI
– Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
q/q
medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
UoM Confidence
– index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
w/w
medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
ytd
obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)

Disclaimer

Sme zodpovedná firma a myslíme si, že každý z nás by mal prispieť k tomu, aby sme sa s hrozbou korona vírusu vyrovnali čím skôr. Preto naši zamestnanci až do odvolania pracujú z domu, čím plne rešpektujeme odporúčania štátnych orgánov. Z tohto dôvodu Vám budeme dočasne posielať Ranný prehľad trhov v takejto zjednodušenej podobe, ktorá Vám však naďalej prinesie všetky potrebné informácie z diania na svetových trhoch. Ďakujeme za porozumenie.

Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.

Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.

Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.