Patrik Hudec
 • Patrik Hudec
 • analytik
 • +421 904 744 519
 • hudec@jtbanka.sk
Stanislav Pánis
 • Stanislav Pánis
 • analytik
 • +421 911 821 577
 • panis@jtbanka.sk
 • Akciové trhy v USA a v Európe zatvárali v piatok na historických maximách, keď sa obraz rastu svetovej ekonomiky zlepšuje.
 • Na svetové akciové trhy pritieklo za ostatných päť mesiacov viac kapitálu (569 miliárd USD) ako za predchádzajúcich 12 rokov (452 miliárd USD).

Správy z finančných trhov

Akciové trhy

Piatkové obchodovanie na Wall Street prebehlo pokojne a priamočiaro. Akcie po drobnom zakolísaní pri otvorení nabehli opäť na rastovú trajektóriu, ktorú udržali až do konca a indexy Dow Jones aj S&P 500 tak zdolali nové rekordné maximá. Celkovo index Dow Jones pridal 0,89 percenta, širší S&P 500 sa zvýšil o 0,77 percenta a technologický Nasdaq posilnil o 0,51 percenta. Investori sú optimistickí pred začiatkom výsledkovej sezóny za prvý kvartál, ktorú tento týždeň tradične odštartujú banky. Z miery ich výraznejšie nevyviedol ani prudký nástup inflačných tlakov vo výrobnej sfére nie len v USA, ale aj Číne. Naviac Americký prezident Joe Biden predstavil svoj prvý rozpočet na rok 2022, ktorý potvrdzuje ostrý odklon od svojho predchodcu Donalda Trumpa a zameriava sa na boj proti zmenám klímy, násiliu páchaného strelnými zbraňami a počíta s miliardovými investíciami do verejnej dopravy a sanácie životného prostredia. Európske akcie sa v piatok na jasnom smere nezhodli a zatiaľ čo paneurópsky index STOXX Europe 600 stúpol o 0,08 percenta a nemecký DAX pridal 0,21 percenta, britský FTSE 100 stratil 0,38 percenta.

Dlhopisové trhy

Výrazný rast výrobných cien v USA a Číne za marec potvrdzujúci prudký nástup inflačných tlakov po koronakríze, do istej miery znepokojil investorov do dlhopisov, čo sa odzrkadlilo aj na ich výnosoch. Americký 10-ročný výnos stúpol o tri bázické body na 1,65 percenta, nemecká desiatka poskočila až o päť bázických bodov nad -0,3 percenta. Vyššiemu rastu výnosu bránili holubičie slová centrálnych bánk, ktoré označujú odraz inflácie len za dočasný a neplánujú naň reagovať.

Komoditné trhy

S rastúcimi výnosmi a posilňujúcim sa dolárom sa nedarilo zlatu, ktoré pokleslo o 0,8 percenta na 1 744 dolárov. Zaváhala aj ropa, keď investori vážia na jednej strane ohlásené zvyšovanie produkcie OPEC-u a jeho spojencov, na druhej strane vplyv zhoršovania pandemickej situácie v Európe, Brazílii a Indii a s tým súvisiace lockdowny, na oživujúci sa dopyt po energii a palivách.

Devízové trhy

Na devízovom trhu posilňoval americký dolár, keď marcové výrobné ceny v USA vyskočili o 4,2 percenta, čo bolo najviac za deväť a pol roka a tým vytiahli výnosy na dlhopisoch, ktorých vyššia atraktivita práve nahrávala americkej mene v porovnaní s eurom. To naviac zrazila k zemi slabá nemecká priemyselná produkcia, ktorá sa vo februári prekvapivo prepadla o 1,6 percenta v dôsledku pretrvávajúcich karanténnych opatrení a chýbajúcich komponentov vo výrobe. Napriek piatkovému rastu dolár aj tak zaznamenal najhorší týždeň v tomto roku.

Dôležité ekonomické správy

 • V nedeľu mal na jednej z amerických televízií vystúpenie šéf Fedu Jay Powell, ktorý zopakoval svoju holubičiu mantru o nezvyšovaní úrokových sadzieb. „Je vysoko nepravdepodobné, že by sme zvýšili sadzby tento rok,“ povedal Powell napriek tomu, že ekonomika sa zlepšuje a inflačné tlaky sa zvyšujú. Dodal, že stále existujú milióny Američanov, najmä tých s nižšími príjmami, ktorí potrebujú pomoc (ak sa budú mať dobre, zvyšok ekonomiky sa už o seba postará). Dodal, že Fed urobí všetko, čo môže, aby podporoval ekonomiku tak dlho ako to bude potrebné, až do úplnej obnovy.
 • Ceny výrobcov v USA za marec rástli o 4,2 percenta na medziročnej báze, čo je najrýchlejšie tempo od jesene 2011. Jadrové ceny výrobcov sa zvýšili na medziročnej báze o 3,1 percenta, čo je najviac od leta 2009. Predpokladáme prenos týchto tlakov aj do spotrebiteľských cien, keď sa americká ekonomika opätovne otvára a odstraňuje koronareštrikcie. Vyššia inflácia by však mala mať len prechodný charakter a centrálna banka by na ňu nemala reagovať.

Kľúčové očakávané udalosti

 • V priebehu dňa by mali byť zverejnené úverové štatistiky v Číne a vývoj menových agregátov za marec.
 • Dopoludnia budú zverejnené februárové maloobchodné tržby z eurozóny.

Zaujalo nás

Každých 17 hodín nový člen klubu deviatich núl.

Minulý pandemický rok bol v počte nových dolárových miliardárov rekordný. Podľa časopisu Forbes sa celosvetovo zrodilo 493 nových miliardárov, čo znamená, že vo svete pribudne nový miliardár v priemere každých 17 hodín. Najviac miliardárov majú s počtom 724 Spojené štáty, na ktoré sa rýchlo doťahuje Čína s 698 miliardármi. Na treťom mieste je India, kde žije 140 miliardárov. Celkovo je vo svete 2 775 dolárových miliardárov.

 

Slovníček pojmov

Bázický bod (bps)
100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
Book value účtovná hodnota
hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
BRICS
skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
CAGR priemerná ročná miera rastu
za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
CAPEX investičné výdavky
obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
Continuiing Claims
pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
CPI
index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
ECB
Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
FED
americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
GDP
– hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
Industrial Production
priemyselná výroba
Initial Jobless Claims
nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
m/m
medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
MMF
Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
New Home Sales
predaje nových domov
Non-farm payrols
tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
OPEC
Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
PMI
– Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
q/q
medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
UoM Confidence
– index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
w/w
medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
ytd
obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)

Disclaimer

Sme zodpovedná firma a myslíme si, že každý z nás by mal prispieť k tomu, aby sme sa s hrozbou koronavírusu vyrovnali čím skôr. Preto naši zamestnanci až do odvolania pracujú z domu, čím plne rešpektujeme odporúčania štátnych orgánov. Z tohto dôvodu Vám budeme dočasne posielať Ranný prehľad trhov v takejto zjednodušenej podobe, ktorá Vám však naďalej prinesie všetky potrebné informácie z diania na svetových trhoch. Ďakujeme za porozumenie.

Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.

Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.

Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.