Patrik Hudec
 • Patrik Hudec
 • analytik
 • +421 904 744 519
 • hudec@jtbanka.sk
Stanislav Pánis
 • Stanislav Pánis
 • analytik
 • +421 911 821 577
 • panis@jtbanka.sk
 • Wall Street vstúpila do nového týždňa v stratách po prepisovaní rekordov štyri dni po sebe. Výber ziskov a určitá nervozita z vyšších trhových úrokových sadzieb sa najviac pretavila do poklesu technologických akcií.
 • Kombinácia zvýšenej averzie voči riziku a posunu americkej výnosovej krivky nahor priala doláru, keď kurz EUR/USD klesol pod 122 dolárových centov.

Správy z finančných trhov

Akciové trhy

Americké akcie sa na úvod týždňa po štyroch rastových dňoch ponorili do červených čísel. Sentiment negatívne ovplyvňujú rastúce výnosy na dlhopisoch a zvýšené inflačné očakávania. Technologickému sektoru nevonia zrušenie Trumpových účtov na Twitteri a Facebooku pre podnecovanie násilia, ako dohra davového útoku na Kapitol. Sčasti nepriaznivo pôsobí snaha demokratov o odvolanie prezidenta Trumpa ešte pred odovzdaním moci, čo by síce znamenalo len drobné urýchlenie jeho odchodu, ale je nepriaznivo vnímané ako odklon od zámeru na masívnu fiškálnu pomoc ekonomike a rozdúchavanie nevraživosti v už tak rozdelenej spoločnosti. Celkovo však nepredpokladáme, že impeachment by mal mať zásadnejší vplyv na trhy. Pandémia šla nateraz bokom, aj keď ďalšou hrozbou pre ľudstvo je nový kmeň koronavírusu, ktorý sa najnovšie objavil v Japonsku. Celkovo blue chips index Dow Jones stratil 0,29 percenta na 31 008 bodov, širší index S&P 500 odpísal 0,66 percenta na 3799 bodov a technologický Nasdaq so stratou 1,25 percenta zatváral na 13 036 bodoch. Ku korekcii predchádzajúcich ziskov prišlo aj na európskych trhoch, kde akcie jednopercentným poklesom negatívne reagovali na sprísňovanie karanténnych opatrení vo Veľkej Británii a Nemecku.

Dlhopisové trhy

Očakávania masívnej fiškálnej pomoci ekonomike a s tým spojené zadlžovanie v biliónoch dolároch po nečakanom ovládnutí Kongresu demokratmi, aj naďalej rástli výnosy bezpečne vnímaných štátnych dlhopisov na oboch brehoch Atlantiku. Americký 10-ročný výnos stúpol o necelé štyri bázické body na 1,15 percenta a jeho nemecký konkurent sa už pohybuje nad hranicou -0,5 percenta.

Komoditné trhy

Pod tlakom dolára a rastúcich dlhopisových výnosov prehlbovalo svoje straty zlato, ktoré spadlo na najnižšie hodnoty od začiatku decembra na úrovni 1844 dolárov. Vytriezvenie na akciových trhoch a neustále veľké prírastky nakazených koronavírusom, ktoré bránia oživovaniu ekonomiky a tým pádom nakopnutiu dopytu po energii a palivách, sa premietli aj do ceny ropy, ktorá mierne poklesla. Americký benchmark, ropa WTI, stratila 0,3 percenta a len tesne sa udržala nad 52 dolármi. Ešte výraznejšie straty zaznamenala severomorská ropa Brent, ktorá zatvárala nižšie o 0,9 percenta na 55,5 dolároch za barel.

Devízové trhy

Na devízovom trhu sa v podmienkach vyššej rizikovej averzie a rastúcich výnosov darilo predovšetkým americkému doláru, ktorý zmazal ďalšie straty a voči euru sa dokonca dostal na najsilnejšiu úroveň od polovice decembra. Straty spoločnej meny aspoň čiastočne stlmila zlepšená dôvera investorov v ekonomiku eurozóny, ktorá sa v januári vyšplhala na najvyššiu úroveň za takmer rok.

Dôležité ekonomické správy

 • Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu začala proces ústavnej obžaloby dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorému o pár dní končí mandát. Vytvára to dusno na politickej scéne, no nemá to zásadnejší vplyv na finančné trhy, hoci ostatná korekcia bude zrejme pripisovaná aj tomuto faktoru.
 • Včera mal vystúpenie americký centrálny bankár Ralph Bostic, ktorý povedal, že v prípade priaznivého ekonomického vývoja (a rýchlejšej obnovy ekonomiky) si vie predstaviť zvyšovanie úrokových sadzieb Fedom najskôr v druhej polovici roka 2022. Bostic je pritom mimo konsenzu, ktorý na základe dot plot projekcií centrálnych bankárov očakáva ponechanie sadzieb na nulovej úrovni minimálne do konca roka 2023.

Kľúčové očakávané udalosti

 • Dnes nebudú zverejnené žiadne podstatnejšie makrodáta. Vystúpenia však budú mať viacerí americkí centrálni bankári.

Zaujalo nás

Pomýlený Signal

Najbohatší muž planéty a zakladateľ automobilky Tesla, Elon Musk, minulý týždeň vyzval svojich priaznivcov, aby „používali Signal“, čím myslel šifrovanú komunikačnú platformu podobnú Messengeru, či WhatsAppu. Časť priaznivcov však jeho odkaz nepochopila a miesto toho začala nakupovať akcie malej a prakticky neznámej firmy Signal Advance. Akcie spoločnosti, ktorá nemá ani zamestnancov na plný úväzok, tak vďaka ich nadšeniu spevnili za jediný deň o 537 percent a 91 percent pridali aj nasledujúci deň. Len za tieto dva dni sa hodnota firmy zvýšila viac než dvadsaťnásobne, z 55 na zhruba 660 miliónov dolárov.

 

Slovníček pojmov

Bázický bod (bps)
100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
Book value účtovná hodnota
hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
BRICS
skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
CAGR priemerná ročná miera rastu
za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
CAPEX investičné výdavky
obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
Continuiing Claims
pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
CPI
index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
ECB
Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
FED
americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
GDP
– hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
Industrial Production
priemyselná výroba
Initial Jobless Claims
nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
m/m
medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
MMF
Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
New Home Sales
predaje nových domov
Non-farm payrols
tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
OPEC
Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
PMI
– Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
q/q
medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
UoM Confidence
– index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
w/w
medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
ytd
obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)

Disclaimer

Sme zodpovedná firma a myslíme si, že každý z nás by mal prispieť k tomu, aby sme sa s hrozbou koronavírusu vyrovnali čím skôr. Preto naši zamestnanci až do odvolania pracujú z domu, čím plne rešpektujeme odporúčania štátnych orgánov. Z tohto dôvodu Vám budeme dočasne posielať Ranný prehľad trhov v takejto zjednodušenej podobe, ktorá Vám však naďalej prinesie všetky potrebné informácie z diania na svetových trhoch. Ďakujeme za porozumenie.

Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.

Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.

Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.