Patrik Hudec
 • Patrik Hudec
 • analytik
 • +421 904 744 519
 • hudec@jtbanka.sk
Stanislav Pánis
 • Stanislav Pánis
 • analytik
 • +421 911 821 577
 • panis@jtbanka.sk
 • Akciové trhy v závere minulého týždňa rástli pričom Wall Street opäť prepisovala rekordy. Trhy nezabrzdilo ani zverejnenie slabšieho decembrového nonfarm payrolls reportu z trhu práce. Vidina dodatočných amerických fiškálnych stimulov bola totiž silnejšia.
 • Kombinácia slabého vývoja na americkom trhu práce a očakávania deficitne financovaných dodatočných stimulov, ktoré by mali zdvojnásobiť decembrový balíček poslala výnosy 10-ročných amerických dlhopisov na najvyššie úrovne od marca 2020.
 • Zlato reagovalo ostrým pádom na posun americkej výnosovej krivky k 1850 dolárom.

Správy z finančných trhov

Akciové trhy

Americké akcie si v závere týždňa pripísali ďalšie zisky a hlavné indexy tak predĺžili svoju víťaznú sériu a prepis historických rekordov na štvrtý deň v rade. Investori sa čoraz viac spoliehajú na ďalší fiškálny balíček po nečakanom úplnom ovládnutí domácej politickej a vládnej scény Demokratmi. Budúci prezident Joe Biden naznačil, že chystaná fiškálna injekcia na pomoc ekonomike zasiahnutej koronavírusom, ktorú plánuje predstaviť vo štvrtok, bude v biliónoch dolárov. Sentiment negatívne neovplyvnil ani slabší report z trhu práce, keď americká ekonomika v decembri prekvapivo stratila 140 tisíc pracovných miest. Vlna prepúšťania však postihla len reštauračné služby a zvyšok trhu preukázal slušnú odolnosť voči reštriktívnym opatreniam a tvrdým lockdownom. Celkovo všetky hlavné indexy prepisovali svoje maximá. Blue chips index Dow Jones si pripísal 0,18 percenta na 31 097 bodov, širší S&P 500 sa zvýšil o 0,55 percenta na 3 824 bodov a technologický Nasdaq pridal 1,03 percenta na 13 201 bodov. Najlepší týždeň od novembra zakončili v pluse aj európske akcie. Investori sa nesú na pozitívnej vlne z USA a zároveň dúfajú v rýchlejšie ekonomické oživenie s účinnou vakcínou proti COVIDU-19. Náladu podporili aj dobré čísla z nemeckého priemyslu, ktorý je motorom Európy. Sumárne paneurópsky index STOXX Europe 600 posilnil o 0,66 percenta na 411 bodov, britský FTSE 100 vzrástol o 0,24 percenta na 6 873 bodov a nemecký DAX po raste o 0,68 percenta po prvý krát nazrel nad hranicu 14 tisíc bodov, keď uzatváral na 14 049 bodoch.

Dlhopisové trhy

Očakávané uvoľnenie fiškálnej politiky, masívne stimulovanie ekonomiky a enormné zadlžovanie, tlačilo aj naďalej výnosy amerických dlhopisov strmhlav nahor. 10-ročný benchmark poskočil o takmer päť bázických bodov nad 1,1 percenta, čo sú najvyššie priečky od konca marca. Americký vývoj pozvoľne kopírovali aj výnosy v jadre eurozóny, ich rast však brzdil rýchlo sa šíriaci koronavírus a očakávanie predĺženia lockdownov.

Komoditné trhy

Na rast dlhopisových výnosov a silnejší dolár v očakávaní robustnej fiškálnej expanzie, reagovalo negatívne zlato, ktoré stratilo cez tri percentá vrátilo sa hlboko pod 1900 dolárovú métu na úroveň 1850 dolárov. Na takmer ročné maximá stúpa ropa, keď je rozhodnutie Saudskej Arábie o dobrovoľnom znížení vlastnej ťažby dostatočnou oporou pre trh, i keď reštriktívne opatrenia vo svete stále obmedzujú dopyt po komodite.

Devízové trhy

Aj napriek všeobecnej ochote investorov postupovať riziko, nahrávalo zvýšené úročenie amerického dlhu v porovnaní s ostatným vyspelým trhom doláru, ktorý posilňuje voči celej širšej konkurencii. Nadobudnuté trojročné maximá si tak nedokáže udržať euro, a to aj napriek slušnej odolnosti nemeckého priemyslu počas druhej vlny pandémie. Doláru neprekážal ani slabí decembrový nonfarm payrolls report z lokálneho trhu práce, keďže straty miest bolo ovplyvnené najmä reštauráciami, barmi či hotelmi a ostatné segmenty ekonomiky dokázali tvoriť miesta.

Dôležité ekonomické správy

 • Čistý prírastok pracovných miest v Spojených štátoch podľa nonfarm payrolls reportu dosiahol -140-tisíc. Prvý krát po ôsmych mesiacoch ekonomika nevytvárala pracovné miesta. Ide to však všetko na vrub ďalšej vlny COVIDU-19, keď takmer pól milióna pracovných miest stratil sektor Leisure and Hospitality- išlo najmä o reštaurácie, bary či kasína. Väčšina ostatných sektorov tvorila pracovné miesta. Horkosť reportu zjemňuje revízia tvorby miest za október a november o 135-tisíc smerom nahor. Miera nezamestnanosti v USA ostala v decembri na úrovni 6,7 percenta. Priemerná hodinová mzda zrýchlila tempo rastu na 5,1 percenta medziročne z novembrových 4,4 percenta. Ide však najmä o dôsledok toho, že ubúdalo nižšie kvalifikovaných pracovných miest, čo potom štatistiku výraznejšie ovplyvňuje.

Kľúčové očakávané udalosti

 • Nálada na trhoch bude ovplyvňovať najmä rýchlo sa šíriaci koronavírus na Západe.
 • Trhy síce budú registrovať pokus o impeachment dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa po násilnostiach v Capitole, no nemalo by to na nich zásadnejšie vplývať. Tak či onak mu 20. januára končí mandát.

Zaujalo nás

Rekordný rok prírodných katastrof

Minulý rok 2020 postihli planétu rekordné prírodné katastrofy. Najdlhšia hurikánová sezóna v dejinách, búrky, záplavy, tornáda, lesné požiare, zosuny pôdy a iné, spôsobili škody za 210 miliárd dolárov, čo je nové maximum. Predchádzajúci rok pritom boli škody citeľne nižšie, keď dosiahli bezmála 166 miliárd dolárov. 

 

Slovníček pojmov

Bázický bod (bps)
100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
Book value účtovná hodnota
hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
BRICS
skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
CAGR priemerná ročná miera rastu
za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
CAPEX investičné výdavky
obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
Continuiing Claims
pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
CPI
index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
ECB
Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
FED
americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
GDP
– hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
Industrial Production
priemyselná výroba
Initial Jobless Claims
nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
m/m
medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
MMF
Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
New Home Sales
predaje nových domov
Non-farm payrols
tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
OPEC
Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
PMI
– Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
q/q
medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
UoM Confidence
– index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
w/w
medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
ytd
obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)

Disclaimer

Sme zodpovedná firma a myslíme si, že každý z nás by mal prispieť k tomu, aby sme sa s hrozbou koronavírusu vyrovnali čím skôr. Preto naši zamestnanci až do odvolania pracujú z domu, čím plne rešpektujeme odporúčania štátnych orgánov. Z tohto dôvodu Vám budeme dočasne posielať Ranný prehľad trhov v takejto zjednodušenej podobe, ktorá Vám však naďalej prinesie všetky potrebné informácie z diania na svetových trhoch. Ďakujeme za porozumenie.

Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.

Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.

Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.