Takýto scenár sa prejavil prvýkrát za najmenej 18 rokov, keďže táto štatistika sa začala vykazovať až v roku 2000. Počet dostupných pracovných miest prevýšil počet nezamestnaných v marci a ku koncu roka 2018 tento rozdiel dosahoval 1 milión, keď pri 7,08 milióna voľných pracovných miest bolo len 6,08 milióna nezamestnaných. Miera nezamestnanosti zostáva v súčasnosti stabilne pod štyrmi percentami, čo je najmenej od roku 1969. Navyše počet Američanov, ktorí zmenili počas roka prácu, tiež dosiahol rekordy, čo bolo podporené zdravým dopytom po pracovných silách. Pre mnohých zamestnávateľom sa tak stáva problematickým získať vhodných zamestnancov, preto okrem vyššej mzdy lákajú pracovníkov aj na rôzne bonusy, príspevky a výhody.

Graf 1: Vývoj počtu voľných pracovných miest a počtu nezamestnaných v USA 2000 – 2018 (v miliónoch)

/data/MediaLibrary/articles/14598/graf1.pngZdroj: Financial Times