Výrobce obuvi společnost Prabos oznámila za 9M19 růst hospodaření. Za prvních 9 měsíců dosáhla tržeb 312 mil. Kč (51,4 r/r) a zisku EBITDA 51,1 mil. Kč (189 % r/r). Č. dluh je 75 mil. Kč, což znamená zadlužení 1x (č. dluh / EBITDA). Prabos potvrdil celoroční cíle na tržby ve výši 400 mil. Kč a EBITDA 64 mil. Kč. Výsledky za 9M19 tvoří 78 % celoročního cíle u tržeb a 80 % u EBITDA. Očekáváme, že Prabos své projekce splní.

 

mil. Kč

9M19

9M18

r/r

Tržby

312

206

51,4%

EBITDA

51,1

17,7

189%

     marže

16,4%

8,6%

7,8pb

EBIT

46,7

11,9

294%

Před zdaněním

43,4

7,7

462%

Zdroj: Prabos