Ako veľmi však potrebujeme originálne nápady? Na túto otázku sa v aprílovom vydaní ekonomického časopisu American Economic Review snažia nájsť odpoveď Nicolas Bloom, Charles Jones, John van Reenen a Michael Webb, ktorí prišli zo zaujímavými výsledkami svojej štúdie. Autori sa zamerali na produktivitu výskumu v priemysle polovodičov, kde kreativita nápadov výrazne spomaľuje, a spojili ju s Moorovým zákonom, ktorý zjednodušene hovorí, že počet tranzistorov zabalených do počítačového čipu sa zdvojnásobuje každé dva roky. To znamená konštantnú exponenciálnu mieru rastu 35 percent ročne.

Počet výskumníkov, ktorí sú schopní prísť s inováciami a zdvojnásobiť hustotu čipov, sa za posledných takmer 50 rokov zväčšil až 18-krát. Produktivita výskumu tak v tomto prípade klesá tempom 6,8 percenta ročne. Autori dokumentujú podobné výsledky v celej americkej ekonomike vrátane poľnohospodárstva a medicíny. Zistenia tak ponúkajú dôležité implikácie pre predpoklady fungovania ekonomiky a sú ďalším jasným dôkazom dôležitosti vzdelávania a zveľaďovania ľudského kapitálu. Keby sa totiž tempo rastu vstupu nových nápadov do výskumu spomalilo, pôsobilo by to negatívne aj na samotné tempo ekonomického rastu.

Graf: Počet pracovníkov (zelená farba) potrebných na zabezpečenie Moorovho zákona (modrá farba)

/data/MediaLibrary/articles/17369/graf-1.jpgZdroj: American Economic Review / Are Ideas Getting Harder to Find?