Philip Morris ČR dnes ráno zveřejnil výroční zprávu za 2020 a návrhy rozhodování na valnou hromadu včetně návrhu na hrubou dividendu za rok 2020. Tržby společnosti na nekonsolidované bázi dosáhly 15,3 (+0,6 % r/r) vs. naše projekce 15,4 mld. Kč. Lehké zaostání za našimi odhady plynulo z nižších výrobních služeb ve výši 2,56 vs. oček. 2,43 mld. Kč a lehce slabších vývozů na Slovensko (2,5 vs. oček. 2,4 mld. Kč). PMČR dle nás poměrně dobře čelí negativnímu dopadu restriktivních opatření spojených s pandemií. V případě firmy jde především o přeshraniční prodeje, které mají negativní vliv na trh v ČR (-10,9 % r/r kombinovaný trh). Bezdýmové produkty dosáhly v ČR 9,2% tržní podíl a na Slovensku 9,3% podíl, což víceméně odpovídá naší projekci 9 resp. 10% tržního podílu v ČR resp. SR.

Nepříznivé překvapení přinesly náklady, které v běžných položkách sice odpovídaly projekci, ale tzv. ostatní náklady ve výši 319 vs. oček. 100 mil. Kč posunuly ziskovost níže. Tyto náklady mohou odpovídat například protipandemickým opatřením. V případě EBITDA marže to byl výsledek 33,6 vs. oček. 35,1 %. Absolutní výše EBITDA se pak meziročně propadla o 12,8 % r/r na 5,1 vs. oček. 5,4 mld. Kč. To vše se promítlo do 14,2% r/r poklesu čistého zisku na 3,5 vs. oček. 3,7 mld. Kč, neboli 1261 vs. oček. 1346 Kč/akcii.

Představenstvo navrhuje dle očekávání vyplatit téměř celý nekonsolidovaný čistý zisk, tedy 1260 Kč/akcii, což představuje 8,0% hrubý div. výnos. I přes slabší výsledky než bylo naše očekávání, hodnotíme navržený dividendový výnos jako velmi solidní. Situace odpovídá současnému stavu trhu, který je ovlivněn pandemií Covid-19. Odhadujeme, že trh může být v dnešním obchodování mírně zklamán konečnou výší dividendy. Poslední den s nárokem na zmiňovanou dividendu je 6. 4. 2021.

 

IFRS nekons. (mil. Kč)

FY20

2019

r/r

oček. J&T

Tržby

15 301

15 217

0,6 %

15 441

EBITDA

5 130

5 889

-12,8 %

5 424

EBITDA marže

33,6 %

38,7 %

-5,1 p.b.

35,1 %

Čistý zisk

3 461

4 032

-14,2 %

3 696

Čistý zisk na akcii

1 261

1 469

-14,2 %

1 346

Dividenda (Kč/akcii)

1 260

1 560

-19,2 %

1 350

Dividendový výnos (%)

8,0 %

10,2 %

-1,4 p.b.

8,8 %

Zdroj: Philip Morris ČR, J&T Banka