Včerejší výsledky Philip Morris Int., tedy mateřské společnosti PMČR, poukazují mimo jiné na vývoj dodávek v ČR za první pololetí 2021. PMI v 1H21 zaznamenala 13,8% r/r pokles dodávek v důsledku poklesu celkového trhu a poklesu tržního podílu (kvůli běžným cigaretám, naopak je vyrovnáván zahřívanými produkty). Meziroční pokles trhu jde na vrub pandemickým opatřením, které omezují přeshraniční prodeje jakožto významnou součást domácího trhu. Vzhledem k pokračování restriktivních opatření především v 1Q21 a jen pozvolnému otevírání v 2Q21 a stále omezenému přeshraničnímu pohybu se další pokles především vůči 1Q20 předpokládal. PMČR zveřejní svá čísla za první pololetí letošního roku dne 30. 9. 2021.