Dnes (7. 4.) je první obchodní den bez nároku na hrubou dividendu 1260 Kč u Philip Morris ČR. Navržená hrubá dividenda představuje 8,0% hrubý div. výnos. O dividendě bude rozhodovat distanční valná hromada, jejíž výsledek bude uveřejněn 28. 5. 2021.