Dle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) kouřilo v roce 2019 klasické cigarety zhruba 25 % obyvatelstva. V minulém roce tento podíl klesl na 23,1 %. Avšak zvýšil se počet spotřebovaných cigaret na jednu osobu z 11,2 na 12,7 ks. Dle stejného úřadu zhruba 5 % obyvatelstva užívá elektronické cigarety či zahřívané produkty. Statistika odpovídá dlouhodobým trendům přechodu kuřáků klasických cigaret na alternativní produkty. Tuto politiku podporuje i většina výrobců cigaret včetně domácího PMČR, který se svými bezdýmovými produkty již dle jiného průzkumu dosahuje 9,2% tržní podíl v ČR.