Akcie společnosti Pilulka Lékárny se dnes budou poprvé obchodovat na trhu Start pražské burzy. Ticker (označení) emise Pilulka pro účely obchodního systému Xetra a portálu Bloomberg je „PINK“. Pilulka upsala minulý týden 725 tis. akcií, tj. téměř maximální možný počet umožněný prospektem, a to za nejvyšší cenu z nabízeného intervalu 350 – 424 Kč/akcie. Pražská burza uvedla, že objednávky překročily nabízené množství akcií o 536 %. Firma byla oceněna na 1,06 mld. Kč. Jeden ze spolumajitelů firmy a člen managementu Petr Kasa uvedl, že úpis považuje za velký úspěch a že cca 200 mil. Kč získaných z navýšení kapitálu firma použije na další rozvoj a zahraniční expanzi.