Dle očekávání pokračuje proces vytěsnění minorit u společnosti PFNonwovens tím, že na žádost hlavního akcionáře bude pořádána valná hromada, která bude schvalovat právě tzv. squeeze-out. Valná hromada se bude konat 8. 12. 2020 od 14:00 hodin v prostorách závodní jídelny v areálu výrobního závodu PFNonwovens Czech s.r.o., pokud tak dovolí pandemická situace. Pokud by došlo k odložení kvůli Covid-19, budou akcionáři včas a řádně informováni. Rozhodné datum pro účast je 1. 12. 2020, tedy posledním obchodním dnem s nárokem na účast je 27. 11. 2020. Jen připomínáme, že do 30 dní po konání valné hromady dojde k zápisu do obchodního rejstříku, čímž se podíl majoritního vlastníka navýší na 100 %. Navrhovaná cena vytěsnění je dříve zmiňovaných 719,5 Kč. Pokud vše proběhne dle předpokladů, tak by k vytěsnění mohlo dojít na přelomu roku.