Pegas Nonwovens: Slabší 3Q17 ovlivněno jednorázovou položkou, výhled potvrzen 

Ve srovnání s konsensem oznámil Pegas mírně nižší čísla. Absolutní rozdíl je ale pouze 0,5 mil. EUR u zisku EBITDA, což považujeme za zanedbatelné. Rozhodující je potvrzený výhled, který slibuje silné 4Q17. 

Tržby za 3Q17 dosáhly 55,7 mil. EUR (9,0 % r/r) a jsou ve shodě jak s konsensem, tak s naším očekáváním. Za meziročním růstem jsou vyšší ceny polymerů a spuštění nové linky. Objem výroby byl díky nové lince v 3Q17 rekordní a meziročně vzrostl o 11,4 % na 27,9 tis. tun. Reportovaný zisk EBITDA 10,3 mil. EUR (-9,0 % r/r) zaostal za tržním očekáváním o 4,9 %, ale je nad naší projekcí. Pozitivní mechanismus přenesení cen (vývoj cen polymerů) a vyšší výroba byly kompenzovány jednorázovou položkou, která zvýšila personální náklady. Přecenění opčního akciového plánu mělo podstatný negativní vliv na EBITDA, kdy Pegas zaúčtoval -2,0 mil. EUR (loni 0,2 mil. EUR). Pokud bychom EBITDA o tuto položku očistili, vzrostla by meziročně téměř o 11 % na 12,3 mil. EUR. Mezi finanční položky jsou kurzové rozdíly a obsluha dluhu. FX (nehotovostní položka) v 3Q17 je hlavně kvůli oslabování USD proti EUR -2,5 mil. EUR (loni 0,2 mil. EUR). Úrokové náklady vzrostly na 1,9 mil. EUR (loni náklad 1,6 mil. EUR). Důvodem je vydání nové emise dluhopisů a expirace úrokových swapů. Č. zisk poklesl v 3Q17 na 0,7 mil. EUR (-86,9 % r/r). Tato položka poklesla zejména kvůli nerealizovaným kurzovým změnám.  

Vedení Pegasu potvrdilo celoroční cíle. EBITDA by měla být v intervalu 43-50 mil. EUR (loni 46,7 mil. EUR). EBITDA dosažená za 9M17 je 31 mil. EUR nebo 62-72 % celoročního cíle. Vzhledem k tomu, že management cíl potvrdil a vzhledem k tempu jeho plnění, se dá čekat podstatný růst hospodaření v 4Q17.

Pokud bychom EBITDA očistili o mimořádný personální náklad (přecenění opčního akciového plánu -2,0 mil. EUR), který se nebude opakovat, v tom případě by tempo plnění bylo 66-76 % celoročního cíle. 

Č. dluh je 167,7 mil. EUR a zadluženost (č. dluh / EBITDA) je 3,85x (169,4 mil. EUR a 3,80x v 1H17). 

Report za 3Q17 je mixem pozitivních a negativních faktorů. Pozitivní je vyšší objem výroby a vývoj cen polymerů. Na druhé straně je negativní, i když očekávaná, položka, která zvýšila personální náklady. Číslům nepomohl ani FX (kurzové rozdíly), to je ale nehotovostní položka. Reportovaná čísla jsou sice pod konsensem, ale rozdíl je malý. Nejdůležitější je ale potvrzení cíle, což slibuje silné 4Q17.

 

tis. EUR

3Q17

3Q16

r/r

kons.

rozdíl

J&T e3Q17

rozdíl

Tržby

55 691

51 107

9,0%

57 840

-3,7%

57 197

-2,6%

EBITDA

10 257

11 277

-9,0%

10 780

-4,9%

9 322

10,0%

   marže

18,4%

22,1%

-3,6pb

18,6%

-0,2pb

16,3%

2,1pb

EBIT

5 822

7,333

-20,6%

6 420

-9,3%

5 174

12,5%

   marže

10,5%

14,3%

-3,9pb

11,1%

-0,6pb

9,0%

1,4pb

Čistý zisk

720

5 479

-86,9%

2 140

-66,4%

1 174

-38,7%

Zdroj: Pegas Nonwovens, J&T Banka