Postupné otváranie ekonomík po celom svete od mája po odstraňovaní reštrikcií súvisiacich so spomalením šírenia koronavírusu prinieslo v prvom momente mohutné ekonomické oživenie. Stál za tým bázický efekt, po rekordnej kontrakcii, ktorú by mala nahradiť rekordne silná expanzia svetovej ekonomiky v treťom kvartáli.

V úvode bol odraz ťahaný odloženým dopytom domácností, ktorý bol v rozvinutých krajinách na čele so Spojenými štátmi dopovaný veľkými fiškálnymi príjmovými transfermi – helikoptérovými peniazmi. Tie viac ako vynahradili stratu pracovných príjmov(!). Vskutku, prvýkrát v histórii sa stalo, že príjmy domácností v USA počas recesie neklesli, práve naopak, čoho výsledkom bolo, že spotreba sa (ne)prekvapujúco vrátila už na predpandemické úrovne napriek zvýšenej neistote okolo vírusu.

Predstihové dáta, ktoré naznačujú solídny rast HDP, ostávajú prekvapivo silné aj na konci leta pri druhej vlne COVIDU-19 a ústupe fiškálnej podpory v Spojených štátoch. Agregátne prekonali makrodáta naprieč systémovo najdôležitejšími ekonomikami za ostatné tri mesiace očakávania analytikov najviac v histórii. Jednoducho, oživenie po kríze je väčšie a rýchlejšie oproti predpokladom a zatiaľ vykazuje tvar písmena „V“, ktorý je v Číne, ktorá bola ako prvá zasiahnutá COVIDOM-19, prakticky dokonaný. V Európe a Spojených štátoch predpokladáme síce asymetrickú druhú nohu „véčka“, no pravdepodobnosť scenárov zaseknutia sa obnovy v tvare „L“ systematicky klesá.

Za neunavujúcim sa oživovaním, dokonca dynamikou mierne nad dlhodobý potenciál, stojí rozširujúca sa báza globálneho dopytu, keď spomaľujúci sa rast spotreby domácností je nahrádzaný akcelerujúcim rastom biznis aktivity. Najmä veľkou obnovou vyplienených zásob po vynútenom zatvorení tovární pre vírus a nečakane robustnom spotrebiteľskom oživení na jar. Navyše zaznamenávame aj rýchly rast globálnych investičných výdavkov, na medzikvartálnej báze o vyše 30 percent (bez Číny). A hoci odraz v sektore služieb zaostáva, ostatné dáta ukazujú, že takisto sa rapídne zlepšuje.

Odhady rastu ekonomík na najbližšie štvrťroky sú v ostatných týždňoch posúvané nahor a tie najčernejšie scenáre koronašoku by sa nemali naplniť. Je to dobrá správa aj pre očakávanú obnovu rastu firemných ziskov, ktorá by len v prípade členov akciového indexu S&P 500 mala byť v budúcom roku na úrovni okolo 30 percent. To by sa pri pokračovaní uvoľnenej menovej politiky v dohľadnom čase, a špeciálne novej flexibilnej stratégii inflačného priemerovania amerického Fedu, malo pretaviť do pokračovania rely akciových trhov napriek ich vyšším súčasným valuáciám. Korekcie na burzách, ako tú súčasnú, vidíme ako príležitosti na zľavnené nákupy rizikovejších aktív.