Vláda na svém včerejším jednání schválila dokument, který počítá s tím, že by měla být započata aukce nových kmitočtů stále v 1Q20. Nadále platí, že aukcí by se mělo získat zhruba 6 mld. Kč. Dle ČTÚ stále probíhají jednání se zástupci MPO o případných změnách v parametrech aukce. Nicméně takové změny by znamenaly oddálení spuštění aukce o několik měsíců. Materiál ministerstva počítá s tím, že v roce 2023 úspěšní dražitelé pokryjí signálem 95 % obyvatel vybraných obcí, v roce 2025 pak 100 % silničních a železničních koridorů a celkově 70 % obyvatel ČR. Stále tak platí, že panují nejasnosti o načasování aukce nových kmitočtů resp. o přesných podmínkách. Právě finální podmínky mohou výrazně ovlivnit možný závěr celého procesu a potenciálně zostřit konkurenční prostředí.