Společnost O2 CR dle očekávání svolala valnou hromadu akcionářů, která bude schvalovat vytěsnění minorit za navrhované protiplnění ze strany PPF ve výši 270 Kč/akcie. Valná hromada se bude konat per rollam v termínu 3. – 26. 1. 2022. Posledním dnem s nárokem na účast na tuto valnou hromadu bude středa 22. 12. 2021. Informaci považujeme na neutrální vzhledem k očekávanému průběhu, který je shodný s naším základním scénářem.