O2 CR zveřejní svá čísla za 3Q16 v úterý 25. 10. 2016. Očekáváme pokles na celkových tržbách (-1,2 % r/r), kde by zdrojem poklesu měly být mobilní linky v ČR i na Slovensku. Jednou z hlavních příčin je snížení cen roamingu v rámci EU na základě regulace EU. Čistý zisk by měl dosáhnout 1,34 mld. Kč (-4,1 % r/r). Naše projekce jsou lehce pod konsensem trhu kvůli mírně nižšímu odhadu tržeb v mobilní telefonii.

Samotné výsledky za 3Q16, které budou zveřejněny 25.10.2016, budou dle našeho názoru vnímány investory neutrálně. Společnost se bude nadále snažit bránit poklesu tržeb (oček. -1,2 % r/r) a bude optimalizovat náklady. Dalším důvodem neutrálního vyznění výsledků jsou dle našeho názoru spekulace o budoucí struktuře indexů MSCI. Zde by mohlo dojít k nahrazení O2 CR novým titulem na BCPP, a to Monetou.

V krátkodobém období může dle výše popsaných scénářů dojít k cenovému poklesu ceny akcie kvůli možnému vyřazení z indexů MSCI. Při tomto scénáři vnímáme riziko výrazného poklesu titulu (20-30 %) do konce listopadu. Fundamentálně by se však nic neměnilo a z našeho pohledu by to byla zajímavá přinejmenším dividendová příležitost. Navíc by mohla být z dlouhodobějšího pohledu okořeněna možným opětovným začleněním titulu do indexů MSCI v případě SPO.

Do konce října bude zřejmě docházet k pohybu ceny akcie v závislosti na úvaze části trhu, že přepočtený free float O2 CR dle MSCI musí dosahovat alespoň 1/3 tržní kapitalizace Monety, aby O2 CR setrvalo v indexech MSCI. Tedy pohyb na Monetě bude určovat pohyb na O2 CR.  

 

ed-161020-cz.pdf