Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v pátek překvapivě zveřejnil výsledky aukce nových kmitočtů, které se mohou mimo jiné využívat pro stavbu sítí tzv. 5. generace. Ze zveřejněných informací vyplývá, že bloky v pásmu 700 MHz vydražili pouze stávající operátoři (O2 CR, T-Mobile a Vodafone). Bloky v pásmu 3400-3600 MHz, spojené se závazkem pronájmu kmitočtů pro podporu Průmyslu 4.0, vydražili stávající mobilní operátoři a společnosti CentroNet a Nordic Telecom. O2 CR za vydražené bloky zaplatí 1,342 mld. Kč, což hodnotíme pozitivně vzhledem k tomu, že se částka výrazně neliší od vyvolávacích hodnot. Výsledek aukce rovněž naznačuje, že na trh nevstoupí plnohodnotný čtvrtý mobilní operátor, což byl jeden z nevýznamnějších nepříznivých faktorů pro stávající hráče. Informace považujeme za pozitivní a očekáváme dnešní kladnou tržní reakci u akcií O2 CR.