Kladná EBITDA, tvorba hotovosti  

Těžařská společnost NWR oznámí kvartální výsledky za 3Q15 ve čtvrtek 19. listopadu 2015 před otevřením trhu. 

Výsledky by v meziročním srovnání měly být lepší, když odhadujeme pokles nákladů o více než 18 %. Objem prodaného uhlí je mírně nižší proti stejnému období loňského roku (2 030kt, -1,7 % r/r). Cena koksovatelného uhlí je o 9,8 % vyšší než před rokem (90 EUR/t), nicméně to je kompenzováno nižším prodejním objemem a poklesem ceny elektrárenského uhlí (-5,8 % r/r, 49 EUR/t). Jednotkové náklady na vytěžení tuny uhlí by proti první polovině roku (71 EUR/t v 1H15) měly klesnout na 61 EUR/t. Jedním z důvodů je vyšší těžba v 3Q15 proti předchozím kvartálům. Průměrně by náklady na těžbu jedné tuny od začátku roku měly klesnout na 68 EUR/t.  Tím se NWR přiblíží ke svému cíli 65 EUR/t. EBITDA bude podle našich projekcí kladná na úrovni +10,6 mil. EUR. Č. zisk bude opět v mínusu, odhadujeme -10,6 mil. EUR. 

Po velkém odlivu hotovosti v 1Q15 očekáváme, že stejně jako v 2Q15, tak i v 3Q15 vygeneruje NWR hotovost. Na konci roku by podle plánů společnosti mělo být na účtech stejně jako na konci 2014 (128 mil. EUR). 

Cíl společnosti je těžba 7,5-8,0mt uhlí. Za 9M15 je objem těžby 5,7mt a předpokládáme, že NWR tento cíl potvrdí. Otazník visí nad cílem pro prodej, který je 8,0mt uhlí. Za 9M prodalo NWR 67 % celoročního cíle a jeho splnění bude výzvou. V prodaném objemu by mělo být 60 % koksovatelného uhlí. Společnost by také měla potvrdit celoroční CAPEX 30-40 mil. EUR (22 mil. v 1H15). Co se týká jednotkových nákladů, tak ty by měly v r. 2015 dosáhnout 65 EUR/t. 

Opakujeme náš názor, že pro NWR bude rozhodující cena koksovatelného uhlí na příští rok. Letos v lednu oznámila společnost cenu pro 74 % k. uhlí na úrovni 93 EUR/t. Od začátku roku ale klesla cena k. uhlí ze 110 USD/t na 80 USD/t (Bloomberg). Pokud by cena k. uhlí NWR v příštím roce klesla z úrovně 2015, očekáváme, že dojde k nějaké korporátní události. Současné tržní prostředí je pro společnost velmi nejisté.

nwr-3q15-projekce.pdf