Štvrťstoročie Mesiaca fotografie prinieslo zmeny

November je v umení už tradične Mesiacom fotografie. Rovnomenné podujatie, ktoré neodmysliteľne patrí k bratislavskej jeseni, prišlo aj tohto roku s novými menami a témami, ale tiež nevyhnutnými zmenami. V dôsledku rozhodnutia využívať Dom umenia len pre súčasné umenie museli organizátori zmeniť po vyše dvadsiatich rokoch centrum Mesiaca fotografie. To sa prenieslo z Domu umenia, dnes už Kunsthalle, do Slovenského národného múzea, v ústrety vyšiel aj riaditeľ Galérie moderného umenia v Danubiane, ktorá sa tak po prvýkrát stala súčasťou festivalu.

Domov, nomádstvo a francúzska fotografia

/data/MediaLibrary/articles/8295/robert-doisneau-bozk-pred-parizskou-radnicou-1950-foto-c-robert-doisneau-danubiana.jpgZdroj: Robert Doisneau, DanubianaRobert Doisneau - Bozk pred parížskou radnicou, 1950Dramaturgia podujatia bola postavená na opozícii domova a nomádstva. Program bol pripravovaný už pred rokom, preto nešlo o nijaký zámerný súvis s aktuálnou utečeneckou krízou, hoci tejto interpretácii sa nedalo vyhnúť. Okrem viacerých domácich a iných zahraničných autorov bolo v tomto roku čestným hosťom podujatia Francúzsko. Jeho fotografickú kultúru zastupovali diela dvoch mimoriadnych osobností – Roberta Doisneaua, ktorý skvele odráža radostnú a optimistickú éru päťdesiatych a šesťdesiatych rokov, a Bernarda Plossua, ktorý v nasledujúcich desaťročiach hľadal nové podoby fotografie. Z mladej generácie vybrali organizátori projekt Myette Fauchere pripomínajúci väzby Francúzska na jeho africké kolónie.

Ako vždy, podstatnú časť Mesiaca fotografie tvorili aj výstavy slovenských fotografov – Judity Csáderovej, Jána Šipöcza, Borisa Németha a ďalších. Zo stredoeurópskej a svetovej fotografie k vrcholom patrila výstava z dejín českej avantgardy alebo dielo Waltera Niedermayra.

Svetový slovenský fotograf v SNG

/data/MediaLibrary/articles/8295/martin-kollar-field-trip-foto-c-martin-kollar-sng.jpgZdroj: Martin Kollar, SNGMartin Kollar - Field TripV novembri otvorená výstava Martina Kollara v Slovenskej národnej galérii je súčasťou dramaturgického cyklu, ktorý predstavuje špeciálne projekty výrazných osobností mladšej generácie. Za taký považuje SNG aj fotografický cyklus Martina Kollara, na ktorom autor pracoval vyše roka počas pobytu v Izraeli. Jeho Field Trip je súčasťou väčšieho projektu nazvaného This Place, iniciovaného francúzskym fotografom Frédericom Brennerom. V rámci tohto projektu bolo vybraných 12 uznávaných fotografov z rôznych krajín (Stephen Shore, Josef Koudelka, Jungjin Lee, Gilles Peress a i.) vrátane Kollara, ktorí mali stráviť aspoň pol roka v Izraeli a pripraviť sériu fotografií reflektujúcich toto miesto.

/data/MediaLibrary/articles/8295/martin-kollar-field-trip-fotografia-z-vystavy-v-sng-foto-c-martin-kollar-sng.jpgZdroj: Martin Kollar, SNGMartin Kollar - Field Trip, fotografia z výstavy v SNGSlovenský autor vystavuje fotografie zo svojej série bez názvov alebo akýchkoľvek iných informácií na popisných štítkoch, diváci sú teda nútení, hoci zoširoka ich kontext poznajú, nespoliehať sa na lapidárne verbálne objasnenie zachytenej situácie alebo autorského zámeru. O čo menej musia na výstave čítať, o to viac a lepšie sa by sa mali pozerať na samotné fotografie.

Kollarove snímky z projektu This Place sa dosť odlišujú od fotografií jeho kolegov. Ako uviedol kurátor výstavy Aurel Hrabušický, „namiesto „živej“ akcie alebo snímania miest poznačených vojnou a terorizmom vidíme skôr následky konfliktov, ich dlhodobý dosah na spôsob života obyvateľstva. V Kollarových záberoch nenájdeme ľudské obete – pocit ohrozenia a všadeprítomnej devastácie vyplynie viac z klaustrofobických priestorov, z rôznych tvarovo bizarných aparátov s ťažko určiteľnou funkciou alebo z početných snímok mŕtvych zvierat, zrejme obetí vedeckých experimentov. Napriek tomu všetkým tým obrazom zmaru sú fotografie Martina Kollara zvláštnym spôsobom príťažlivé, „zaujaté krásou“.

Obchodná na Obchodnej

/data/MediaLibrary/articles/8295/lubo-stacho-obchodna-24-1989-foto-c-lubo-stacho.jpgZdroj: Ľubo StachoĽubo Stacho - Obchodná 24 (1989)Fotograf Ľubo Stacho 30 rokov fotografoval výklady na Obchodnej ulici v Bratislave a zaznamenával ich vizuálne zmeny, ktoré boli odrazom plynúceho času a meniacej sa spoločenskej situácie. Projekt vyšiel aj knižne a v novembri bol špeciálne prezentovaný aj priamo vo výkladoch prevádzok na Obchodnej ulici. Po vydaní knihy Obchodná 1984 – 2014 umeleckej a partnerskej dvojice Ľuba a Moniky Stacho, ktorá zachytila 30-ročnú historickú a sociálnu zmenu prostredníctvom časozberných fotografií výkladov jednej z najdôležitejších ulíc Bratislavy, bola kolekcia týchto unikátnych fotografických sekvencií prezentovaná na obrazovkách priamo v danom výklade. Site specific výstava predstavila dialóg medzi minulosťou a súčasným stavom Obchodnej ulice.