Skutočnosť, že kariérny úspech závisí aj od miesta narodenia, potvrdili vo svojom najnovšom výskume americkí vedci Ruchir Agarwal a Patrick Gaule. Skutočne zistili, že u dospievajúcich ľudí, ktorí dosiahli výborné výsledky na medzinárodnej matematickej olympiáde, bola až o 20 percent vyššia šanca získať akademický titul PhD., pokiaľ pochádzali z bohatších krajín. Ich výskum tak zdôrazňuje, že je nevyhnutná podpora talentovanej mládeže v chudobných krajinách, čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť ich rýchlejšie priblíženie sa k vyspelému svetu.

Graf: Šanca úspešných riešiteľov medzinárodnej matematickej olympiády dosiahnuť doktorandský titul PhD. podľa bohatstva krajín

/data/MediaLibrary/articles/18795/graf-.jpgZdroj: American Economic Review: Insights