Volebné, politické, ekonomické a majetkové práva žien prešli v histórii dlhou cestou a jednou z hlavných vymožeností modernej doby a demokracie je aj účasť žien na politickom živote spoločnosti. Politickú silu žien meria Index ženskej sily (WPI), ktorý analyzuje podiel žien, ktoré pôsobia ako hlavy štátov alebo predsedníčky vlády, vo vládnych kabinetoch, vo vnútroštátnych zákonodarných orgánoch či v orgánoch miestnej samosprávy v 193 členských krajinách OSN. Z neho vyplýva, že vo svete aj naďalej pretrvávajú rodové rozdiely v politickej reprezentácii. Aj keď je populácia mužov a žien vo svete vyrovnaná, len v 21 štátoch sveta majú prezidentku alebo predsedníčku vlády. Vo vláde majú ženy aspoň 50-percentné zastúpenie len v 14 krajinách a v parlamente dokonca len v štyroch. Najväčšiu politickú moc majú ženy v Európe a krajinách Latinskej Ameriky.

Graf: Top 10 krajín s najvyšším percentom politickej moci žien podľa WPI

/data/MediaLibrary/articles/19097/graf-wpi.jpgZdroj: Council Foreign Relations/Womens Power Index